Finanšu vadība
XBRL
Tehnoloģijas
ESG un ilgtspēja
ESEF

ESG dati ir jaunais zelts

Korporatīvajā pasaulē šodien aktīvi runā par jauno Korporatīvās ilgtspējas ziņošanas direktīvu (CSRD) un topošiem Eiropas ilgtspējas ziņošanas standartiem (ESRS), kurus plānots apstiprināt jau šī gada jūnijā.

Jaunie ilgtspējas normatīvie akti, kas attiecās uz vides, sociālās atbildības un pārvaldības (ESG) aspektiem biznesā uzliek lieliem uzņēmumiem par pienākumu jau no nākamā gada noteikt virkni ar jaunām kvantitatīvām un kvalitatīvām metrikām, kā arī veikt atbilstošus mērījumus un aprēķinus. Starp tiem ir dubultā būtiskuma noteikšana (finanšu un nefinašu būtiskums), Scope 1, 2 un 3 kalkulācija, ESG risku matricas izveide, nākotnes rādītāju mērķu uzstādīšana utt. Tas ir nepieciešams, lai parādītu, kur attiecībā pret Eiropas ilgtspējas noteikto darba kārtības plānu uzņēmums savā biznesa modelī atrodas šodien un, kur plāno atrasties nākotnē.

Uzņēmuma iekšējo datu gatavība

Praksē lielākā daļa no uzņēmumu vadītājiem saprot, kādā veidā – paši vai ar konsultantu palīdzību, tie varēs izprast jaunās Eiropas ilgtspējas regulācijas normas. Nākamais solis pie kā tie nonāk ir veikt sākotnējo novērtējumu par esošo ESG datu kvalitāti, caurspīdīgumu un izsekojamību uzņēmumā jaunās Korporatīvās ilgtspējas ziņošanas direktīvas (CSRD) prasību gaismā. Šim nolūkam uzņēmumā ir jāveic sekojošas darbības:

 • esošo datu gatavības novērtējums;
 • saistīto datu plūsmu identificēšana;
 • atbildīgo personu par datiem pārbaude;
 • datu atjaunošanas biežuma novērtējums;
 • esošās pārvaldības struktūras pārbaude attiecībā uz “četru acu” principa esamību.

Jau šobrīd uzņēmumi, kas ir nonākuši līdz šim solim atzīst, ka tieši sākotnējais datu novērtējuma posms sagādā lielākās grūtības. Visbiežāk sastopamie izaicinājumi ir šādi:

 • dati atrodas dažādās sistēmās, dažādos departamentos, ir sadrumstaloti;
 • dati tiek apkopoti manuāli Excelī;
 • grūti izsekot, kurš kurā brīdī ir ievadījis un/vai mainījis konkrētus datus sistēmā;
 • daļai no datiem netiek piemērots “četru acu” princips, ticamība ir grūti apstiprināma caur esošo iekšējās kontroles sistēmu.

Pēc minēto iekšējo izaicinājumu identificēšanas ir grūti turpināt virzīties tālāk uz kvalitatīvu ilgtspējas ziņu sniegšanas mērķi. Tāpēc, tas jautājums, kas skan arvien biežāk ir: “Kādi IT risinājumi ir pieejami tirgū ESG datu pārvaldībai?”. Skaidras un vienotas atbildes uz šo jautājumu, kas vienlīdz derētu visiem uzņēmumiem, nav. Tomēr katram atbildīgam vadītājam, kas ir uzdevis sev šo jautājumu, ir vērts veikt nopietnu tirgus un situācijas izpēti pirms pieņemt lēmumu par vienu vai otru rīku. Tas ir svarīgi, jo ESG datu pārvaldības rīkam uzņēmumā pirmām kārtam ir jāpaaugstina:

 • datu caurspīdīgumu;
 • datu izsekojamību;
 • datu plūsmas procesu efektivitāti.

Vērtējot rīkus, kas būtu piemēroti jūsu uzņēmumam, vienmēr ir jāatceras par šīm trim kritērijiem.

ESG datu pārvaldības rīku izvēle

Sākot ESG datu pārvaldības rīku izpētes procesu, ir vērts tajā iesaistīt visas tās personas uzņēmumā, kas ir ikdienā saistītas ar datu apstrādi un kontroli uzņēmumā. Parasti uzņēmumā tie ir: galvenais grāmatvedis/finanšu direktors, galvenais jurists, personāla daļas vadītājs, risku direktors un, protams, ilgtspējas vadītājs. Tikai iekļaujot visas iesaistītas puses pie sarunu galda varēs nodrošināt to, ka izvēlētais rīks būs piemērots tieši jūsu uzņēmuma ESG datu efektīvai izmantošanai un nemulsinās lietotājus ar nepiemērotiem liekiem sistēmas blokiem. 

Acīmredzami, ka ilgtspējas ziņu sniegšanas regulatīvā prasība nopietni palielinās darba apjomu vairākiem esošiem departamentiem uzņēmumā. Tāpēc ESG datu plūsmas procesu nodrošināšanai maksimālā digitalizācija ir izšķiroša nākotnes darba procesu efektivitātes nodrošināšanā. Savukārt, labākā rīka izvēle, kas piemērots tieši jūsu uzņēmuma vajadzībām, šodien ietaupīs vadītāju laiku un īpašnieku naudu nākotnē. 

Pareizā rīka izvēles rezultātā tiks radīta efektīva un kvalitatīva ESG datu pārvaldības sistēma uzņēmumā. Šādu sistēmu noteikti varēs izmantot arī finanšu rādītāju un procesu efektivitātes līmeņa analītikas uzlabošanai, kas atbalstīs arī kopējos uzņēmuma darbības rezultātus un tā konkurētspēju tirgū. 

Ārējie partneru dati

Nākamais, kas ir jāatceras izvēloties ESG datu pārvaldības rīku savam uzņēmumam ir ārējās puses, kurām atbilstoši CSRD jūsu uzņēmums sniegs savus ESG datus pēc to pieprasījuma un, no kuriem jūs prasīsiet un saņemsiet ESG datus savām ilgtspējas ziņojumiem. Līdz ar to, lai izvairītos no manuālas un laika ietilpīgas datu pārnesas, rīkam vēlams būt integrējamam partneru uzņēmumu sistēmās, nenesot tām nekādus kiberdrošības riskus. 

Lai izvērtētu minēto aspektu, jau sākotnēji jāidentificē to ārējo sadarbības partneru loks, no kuriem būs jāsaņem dati un, kuriem būs jāsniedz savi. Šajā posmā ir jāveic pētījums, identificējot, kādi dati iekritīs minētajā rotācijā, jādefinē katras datu apmaiņas plūsmas mērķis. Tas sniegs prakstisko ietvaru, kas palīdzēs izvērtēt ESG datu pārvaldības rīku kapacitāti attiecībā uz minēto uzņēmuma vajadzību segšanu. 

Vēl viena svarīga puse darbam ar ESG datu pārvaldību uzņēmumā būs ārējie revidenti. Ir zināms, ka Latvijā saskaņā ar CSRD prasībām ilgtspējas ziņojuma ierobežoto pārbaudi veiks zvērinātie revidenti. Lai ilgtspējas ziņojuma pārbaude būtu iespējama, uzņēmumam jānodrošina datu pilnīga izsekojamība un procesu caurskatāmība. Tātad ESG datu pārvaldības rīkam jānodrošina arī šādu funkciju kopumu, kā arī atbilstošu atskaišu ģenerēšanas iespēju vēsturiskajā retrospektīvā.

ESG datu pārvaldības rīki

Noteikti ESG datu pārvaldības rīku tirgus šobrīd aktīvi attīstās un mainās, daudzi rīku izstrādātāji vēl tikai pasludina gatavību piedāvāt savus rīkus tuvākajā vai tālākajā nākotnē. Tomēr mēģināsim zemāk apkopot esošos rīku variantus trīs plašās kategorijās.

ERP sistēmas ar jauniem ESG blokiem. Lielo ERP sistēmu piegādātāji aktīvi izstrādā savām esošām sistēmām papildus ESG blokus. Šis varētu būt labs risinājums tiem, kas jau veiksmīgi lieto konkrētu ERP sistēmu un vēlās to turpināt darīt arī nākotnē. Pārējiem ir jāatceras, ka kaut gan šīs sistēmas ir tehniski uzticamas un operē zem starptautiski labi zināmiem zīmoliem, tās mēdz būt dārgas un sarežģītas. Turklāt praksē tās var nebūt vienkārši savienojamas ar visām pārējām esošām uzņēmuma sistēmām, kā arī ar ārējo partneru sistēmām. Sākotnējie dati šajās sistēmās joprojām tiek pārsvarā ievadīti manuāli. 

Jauni ESG risinājumi tirgū. Bieži šādi piedāvājumi nāk no mazākiem IT izstrādātajiem, kas nolēma nofokusēties uz ilgtspējas jomas tehnoloģijām, vai no jaunuzņēmumiem ar ambiciozu mērķi. Šādi rīki parasti ir pieejamāki no cenu diapazona viedokļa un parasti ir draudzīgi no lietojamības viedokļa. Tomēr pārsvarā tie iekļauj sevī tikai vienu vai vairākus tehniskus blokus no visaptverošas ESG datu pārvaldības sistēmas. Piemēram, piedāvā uzņēmumam automatizēt Scope 1, 2 un 3 kalkulāciju. 

Uz XBRL datu standartu balstīts ESG datu pārvaldības sistēmas. Daži XBRL rīku izstrādātāji piedāvā pilnīgi jaunu pieeju datu apstrādei uz mākslīgā intelekta bāzes. Svarīgi, ka ilgtspējas ziņojumi saskaņā ar CSRD prasībām tiks iesniegti regulējošai iestādei mašīnlasāmā un cilvēklasāmā formātā, tieši XHTML formātā ar Inline XBRL datu standarta marķējumu (vairāk par šo lasi te). Tātad uzņemumiem būtu jāapsver doma par pienesumu, kāds varētu būt integrējot XBRL datu pārvaldes sistēmu savos procesos, lai fināla ilgtspējas ziņojuma sagatavošanas stadijā izvairītos no dubultā datu konvertācijas darba. Orients kopā ar pieredzējušiem partneriem no Oxfordas, Lielbritānijā Corefiling piedāvā tieši tādu unikālu jaunās paaudzes rīku, kas balstās uz atklāto XBRL datu standarta un mākslīgā intelekta sinerģiju. Corefiling ESG datu pārvaldības rīks ir drošs, vienkārši savienojams ar uzņēmuma esošām sistēmām, efektīvs lietošanā un lētāks risinājums nekā sarežģītas ERP sistēmas. Ja ir interese uzzināt vairāk, tad ar mums var sazināties te.

Šodien atrodāmies uz mākslīgā intelekta laikmeta sliekšņa, kad ticami un kvalitatīvi dati kļūst par zeltu gādīgā saimnieka rokās. Pēc būtības esam korporatīvās pasaules datu revolūcija priekšā. Tāpēc labāk izmantot šo iespēju, veicot gudru investīciju, kas ļautu ne tikai pildīt jaunās regulatīvās ilgtspējas regulatīvās normas, bet arī veicinātu pozitīvas pārmaiņas biznesā un palīdzētu uzlabot tā finanšu rezultātus nākotnē!

Lai uzzinātu vairāk par risinājumiem un cenām rakstiet uz epastu mūsu biznesa attīstības un digitalizācijas partnerei, Jekaterinu Novicku, jekaterina@orients.lv.

Jekaterina Novicka

Partnere, ESG datu sistēmu un digitalizācijas vadītāja