Nodokļi
Transfertcenu dokumentācija

Kad ir darījumi ar Krievijas Federāciju jāsagatavo transfertcenu dokumentācija

Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 15.2 pantā cita starpā ir noteikts, ka Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā minētais nodokļu maksātājs — rezidents vai nerezidenta pastāvīgā pārstāvniecība — transfertcenu dokumentācijā (globālajā un vietējā dokumentācijā vai tikai vietējā dokumentācijā) pamato darījuma cenas atbilstību tirgus cenai darījumos, ko tas veic ar citām komercsabiedrībām vai personām, ja tās atrodas, ir izveidotas vai nodibinātas zemu nodokļu vai beznodokļu valstīs vai teritorijās.

Šī gada 1. jūlijā stājās spēkā jauni Ministru kabineta noteikumi par zemu nodokļu vai beznodokļu valstu un teritorijām (noteikumi Nr.333), papildinot arī šo valstu un teritoriju sarakstu. Pilnu sarakstu var atrast šeit https://www.fm.gov.lv/lv/zemu-nodoklu-vai-beznodoklu-valstu-un-teritoriju-aktualais-saraksts.  

Tagad šajā sarakstā ir ietverta arī Krievijas Federācija, līdz ar to par darījumiem, kas pēc 2023. gada 1. jūlija ir veikti ar jebkuru darījuma partneri, kas reģistrēts tās teritorijā, likuma “Par nodokļiem un nodevām” noteiktajā kārtībā ir jāsagatavo transfertcenu dokumentācija. Sīkāk par kritērijiem dokumentācijas sagatavošanai un iesniegšanu VID lūdzam skatīt šeit un lasīt iepriekšējo rakstu par tēmu “Transfertcenu dokumentācija - vai jau gatava iesniegšanai VID?

Lai apspriestu mūsu piedāvātos sadarbības modeļus transfertcenu dokumentācijas sagatavošanai, lūdzam sazināties ar Orients Audit & Finance nodokļu projektu vadītāju un šī raksta autori Inu Spridzāni, rakstot uz epastu: ina@orients.lv.

Vairāk ar nodokļiem saistītu ziņu varat atrast šeit: https://www.orients.lv/expertise/tax-consultations/, ka arī vairāk informācijas par VID uzziņu ir šeit: https://www.orients.lv/expertise/vid-uzzina/
 

Ina Spridzāne

Nodokļu projektu vadītāja, sertificēta nodokļu konsultante