Vērtēšana

Mantisko ieguldījumu novērtēšana
  • Orients Audit & Finance ir iekļauts Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra mantisko ieguldījumu novērtēšanas ekspertu sarakstā

 

  • Parādu novērtēšana, kapitalizācija
Uzņēmuma vērtības noteikšana

Uzņēmuma novērtējuma ziņojuma sastādīšana, izmantojot trīs starptautiski atzītas novērtēšanas metodikas: ieņēmumu metode, salīdzinošo uzņēmumu un darījumu metode, aktīvu novērtēšanas metode