Orients Audit & Finance ir licencēta zvērinātu revidentu kompānija
(LZRA licence Nr.28), kas ir dibināta 2002. gadā. Pie mums strādā
profesionālā zvērinātu revidentu, grāmatvežu,
finanšu konsultantu un sertificētu nodokļu konsultantu komanda.
Orients Audit & Finance darbība balstās uz ilglaicīgu sadarbību ar klientiem.

Orients Audit & Finance no pašiem pirmssākumiem vada Natālija Zaiceva – zvērināta revidente, sertificēta nodokļu konsultante, eksperte prasījuma tiesību un kapitāla daļu novērtēšanā. Natālija savu profesionālo darbību grāmatvedības jomā uzsāka 1992.gadā, un pašlaik ne tikai attīsta un pilnveido Orients Audit & Finance, bet arī aktīvi piedalās Latvijas Zvērinātu Revidentu profesionālas asociācijas darbībā - ir LZRA valdes locekle un ētikas komitējas vadītāja, kā arī "Nodokļi un nodevas" eksāmena komisejas locekle. 

 

Par Orients Audit & Finance darba kvalitāti un profesionalitātes līmeni liecina arī augstākais novērtējums, ko ieguvām 2016. gadā, kad Latvijas Zvērinātu Revidentu Asociācija veica mūsu komersabiedrības kvalitātes pārbaudi.

 

Misija

Orients Audit & Finance misija ir padarīt par
veiksmīgu un ienesīgu jebkuru vietējo vai starptautisko uzņēmumu caur sakārtotām un
pareizi vadītām finansēm

Mērķis

Mūsu mērķis ir palīdzēt klientiem gūt stabilus komerciālus panākumus un rast jaunas iespējas uzņēmuma attīstībai un finansiālai stabilitātei, kā arī veicināt uzņēmumu finanšu pārskatu kvalitāti, ticamību un atbilstību standartiem un likumdošanas prasībām

Pamatprincipi

Profesionalitāte
Godīgums
Konfidencialitāte
Elastīgums

MŪSU VADOŠIE SPECIALISTI

Natālija Zaiceva

Natālija Zaiceva

Zvērināta revidente, sertificēta nodokļu konsultante, eksperte prasījuma tiesību un kapitāla daļu novērtēšanā. Pieredze no 1992. gada

Jeļena Tihenko

Partnere grāmatvedības
ārpakalpojumos, revīzijā.
Pieredze no 1993. gada

Jeļena Tihenko
Olga Kuzmiča

Olga Kuzmiča

Zvērināta revidente, sertificēta nodokļu konsultante. Pieredze no 2000. gada