Grāmatvedība
Nodokļi

Kas ir personāla noma?

Kāda ir starpība starp personālu un personāla nomu likuma izpratnē? Kādas ir personāla nomas pazīmes? Kādi nodokļi ir jāmaksā?

IIN likuma 17.1 pantā noteikts, ka par personālu šā likuma izpratnē uzskata jebkuru fizisko personu, kuru cita persona (personāla iznomātājs) piesaista, lai veiktu darbu personāla nomnieka labā neatkarīgi no tā, vai starp personāla iznomātāju un attiecīgo fizisko personu pastāv darba tiesiskās attiecības. 

Savukārt par personāla nomu uzskata personāla iznomātāja, kas nav Latvijas rezidents vai nerezidenta pastāvīgā pārstāvniecība Latvijā, personāla nosūtīšanu Latvijas rezidentam vai nerezidenta pastāvīgajai pārstāvniecībai Latvijā, lai šis personāls veiktu darbības saistībā ar personāla nomnieka saimniecisko vai profesionālo darbību Latvijā vai ārvalstīs.

Likumā ir ietvertas arī personāla nomas pazīmes, piemēram, personāla nomnieks atbild par darba kopējo vadību un uzraudzību vai darba rezultātu, nosaka iznomātā personāla skaitu un kvalifikāciju, nodrošina personālu ar lielāko daļu pamatlīdzekļu, darbarīku un materiālu. Likumā noteikts, ka pietiek ar vienu pazīmi, lai konstatētu personāla nomu. Ja tiek konstatētas personāla nomas attiecības, nomniekam par saņemtajiem pakalpojumiem ir jāmaksā  IIN un VSOAI par personāla iznomātāja darbinieku sniegtajiem pakalpojumiem. 

Bet vai un kā maksāt VSOAI, ja viss vai daļa no nomātā personāla ir Latvijas nerezidenti un nereti savus pienākumus veic ārpus Latvijas ? ES Regulā Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu (attiecas ES dalībvalstīm, uz Eiropas Ekonomiskās Zonas valstīm un Šveici) noteikti vispārējie principi, pēc kuriem nosaka, kurā valstī ir jāmaksā sociālās apdrošināšanas iemaksas. Vispārējā gadījumā tā ir valsts, kurā cilvēks faktiski strādā. Tomēr dzīvē situācijas mēdz būt komplicētākas, piemēram, pašnodarbinātie dažkārt strādā vienlaicīgi divās valstīs vai darbinieku uz laiku nosūta strādāt uz citu valsti. Tādos gadījumos valsti, kurā jāmaksā sociālās apdrošināšanas iemaksas, nosaka atbilstoši Regulā noteiktajai kārtībai. 

Ceram, ka sniegtā informācija Jums ir noderīga. Ja radīsies jautājumi, lūdzu, sazinieties ar Orients Audit & Finance nodokļu projektu vadītāju un šī raksta autori, Inu Spridzāni, ina@orients.lv, vai lasiet vairāk par nodokļu ziņām šeit: https://www.orients.lv/expertise/tax-consultations/

Ina Spridzāne

Nodokļu projektu vadītāja, sertificēta nodokļu konsultante