Nodokļu konsultācijas

Nodokļu jautājumos mūsu viedoklis ir pārdomāts un pamatots. Pirms atbildes sniegšanas domājam divas vai pat trīs reizes.

Nodokļu konsultācijas
Nodokļu maksātāja reģistrācija VID
VID viedokļa pieprasīšana
Nodokļu audits pēc klienta pieprasījuma
Nodokļu aprēķins un deklarāciju sagatavošana
Nodokļu due diligence
Nodokļu vadība
Pastāvīgas pārstāvniecības reģistrēšana

Latvijā ir spēkā 16 nodokļi: akcīzes nodoklis (AN), dabas resursu nodoklis (DRN), elektroenerģijas nodoklis, iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN), izložu un azartspēļu nodoklis, mikrouzņēmumu nodoklis (MUN), muitas nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis (NĪN), pievienotās vērtības nodoklis (PVN), solidaritātes nodoklis (SN), subsidētās elektroenerģijas nodoklis, transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis, uzņēmumu ienākuma nodoklis (UIN), uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis (UVTN), valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) un nodevas. Katram nodoklim pamatā ir sava likumdošana, var būt saistītas starptautiskas regulas un starptautiskās konvencijas. Nodokļu normu piemērošana vienmēr ir komplicēts un daudzpusīgs jautājums gan uzņēmumu vadībai, gan privātpersonām.

Orients Audit & Finance sertificētu nodokļu profesionāļu komanda jau 20 gadus ir stiprs atbalsts saviem klientiem ceļā uz efektīvu likumisku nodokļu piemērošanu visos augstāk minētos nodokļos. Mēs sniedzam nodokļu konsultācijas Latvijas un ārvalstu juridiskām personām, kā arī fiziskām personām (rezidentiem un nerezidentiem). Sadarbībā ar Integra International asociācijas biedru plašu globālo pieredzi mēs piedāvājam arī starptautisko skatu uz pārrobežu nodokļu regulatīvām normām. Mūsu komanda sniedz nodokļu konsultācijas gan par ikdienas jautājumiem, gan īsteno sarežģītus korporatīvos nodokļu projektus.

Vairāk lasi te: Nodokļu aktualitātes - 2023. gada marts, Nodokļu risku vadības dokumentācijas izstrāde.

Pieredze

Nozares