Nodokļu konsultācijas

Nodokļu jautājumos mūsu viedoklis ir pārdomāts un pamatots. Pirms atbildes sniegšanas domājam divas vai pat trīs reizes.

Nodokļu konsultācijas
Nodokļu maksātāja un tā struktūrvienību reģistrācija Valsts ieņēmumu dienestā
Valsts ieņēmumu dienesta viedokļa pieprasīšana
Nodokļu audits pēc klienta pieprasījuma
Nodokļu aprēķins un deklarāciju sagatavošana
Nodokļu due diligence
Nodokļu vadība
Pastāvīgas pārstāvniecības reģistrēšana
Nodokļu risku izvērtēšana

Latvijā ir spēkā 16 nodokļi: akcīzes nodoklis (AN), dabas resursu nodoklis (DRN), elektroenerģijas nodoklis, iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN), izložu un azartspēļu nodoklis, mikrouzņēmumu nodoklis (MUN), muitas nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis (NĪN), pievienotās vērtības nodoklis (PVN), solidaritātes nodoklis (SN), subsidētās elektroenerģijas nodoklis, transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis, uzņēmumu ienākuma nodoklis (UIN), uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis (UVTN), valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI),  kā arī nodevas. Katram nodoklim pamatā ir sava normatīvā bāze, nodokļu maksātājiem var būt saistošas arī Eiropas Savienības regulas, kā arī ir iespējams piemērot starptautiskajos līgumos paredzētos nodokļu atvieglojumus. 

Nodokļu normu piemērošana vienmēr ir komplicēts un daudzpusīgs jautājums gan uzņēmumu vadībai, gan privātpersonām, jo sarežģītāka kļūst ne tikai nodokļu aprēķināšana, bet arvien plašāks kļūst nodokļu maksātāju pienākumu loks, it īpaši saistībā ar pārrobežu darījumiem un darbinieku kustību. Arī biznesa vide mainās, jo tehnoloģiju attīstība dažās nozarēs nodrošina iespēju nodarbināt attālināti citu valstu rezidentus, kas rada papildus sarežģījumus nodokļu piemērošanā. 

Orients Audit & Finance sertificētu nodokļu profesionāļu komanda jau 20 gadus ir stiprs atbalsts saviem klientiem ceļā uz efektīvu nodokļu piemērošanu visos nodokļu jautājumos. Mēs sniedzam nodokļu konsultācijas Latvijas un ārvalstu juridiskām personām, kā arī fiziskām personām (rezidentiem un nerezidentiem). Sadarbībā ar Integra International asociācijas biedru atbalstu un plašo globālo pieredzi mēs piedāvājam sniegt konsultācijas arī par citu valstu nodokļu likumu normām. Mūsu komanda sniedz nodokļu konsultācijas gan par ikdienas jautājumiem, gan īsteno sarežģītus korporatīvos nodokļu projektus.

Vairāk lasi rakstos:

Pakalpojumi

Nozares