iXBRL ziņojumi

Orients Digit ir pieredzējošs iXBRL iezīmēšanas rīku ieviesējs un konsultāciju partneris uzņēmumiem un revidentiem.

Atbildes uz jautājumiem par ESEF, jeb iXBRL.

 • Kas ir XBRL taksonomija?  

  Vārdnīca, kurā strukturēti salikti visi IFRS, vai ESRS datu punkti jeb standarti, pēc kuriem tiek gatavoti finnašu pārskati vai ilgtspējas ziņojums.

 • Ar ko atšķirās ESEF no iXBRL? 

  Vienotais elektroniskais formāts (ENG: European Single Electronic Format - ESEF) ir Eiropas regulatīvais nosaukums tehniskajiem datu formātiem XHTML un Inline XBRL.

 • Kāpēc ESRS XBRL taksnomijai ir liela nozīmē jau agrīnajā ilgtspējas zinojuma veidošanas procesā? 

  ESRS taksonomija atspoguļo ESRS standartu detalizētas sadaļas, veidojot strukturētu datu punktu koku. Tātad, lai Ilgtspējas ziņojums būtu saprotams un informatīvi uztverams, ka arī viegli pārvēršams digitālajā formātā, jau sākotnēji veidojot ilgtspējas ziņojumu nepieciešams pieturēties pie ESRS XBRL taksonomijas piedāvātās struktūras.

 • Kā izveidot ESEF, jeb iXBRL, pārskata formātu? 

  Lai veiktu PDF, Word vai Excel pārskatu formātu konvertāciju uz ESEF, jeb veiktu iXBRL iezīmēšanu, ir nepieciešams specializēts XBRL International sertificēts rīks. 

 • Kur Latvijā va iegādāties iXBRL iezīmēšanas rīku, vai saņemtu pārskatu konvertācijas pakalpojumu? 

  Tikai pie mums, Orients Digit. Mūsu komandai ir jau četru gadu unikālā pieredze Baltijā darbā ar ESEF, iXBRL formātiem.

Izvēlies tīkamāko sadarbības veidu iXBRL pārskata veidošanai

Fundamentāls

Licence
Pašu iezīmēšana
IEVADĪT un AUGŠŪPIELĀDĒT
Klienta ziņojums kā ievades fails
MS Word, MS Excel, PDF, ePub
Klients pats augšupielādē, iezīmē, validē un finalizē iXBRL failu
IEGUVUMI
Piekļuve platformai
Piekļuve ESRS iXBRL taksonomijai
Apmācības Platformas funkcionalitātei
Atbalsts par programmatūras tehniskajiem jautājumiem iekļauts
Neierobežots ekspertu atbalsts saskaņā ar stundas likmēm

Progresīvs

Produkts
Atbalsts iezīmēšanai
IEVADĪT un AUGŠŪPIELĀDĒT
Orients Digit atbalsts ilgtspējas ziņojuma struktūras izveides procesā saskaņā ar ESRS XBRL taksonomiju, lai atvieglotu iezīmēšanas procesu
MS Word, MS Excel, PDF, ePub
Klients pats augšupielādē, iezīmē, validē, sadarbojas ar revidentiem un finalizē iXBRL failu ar Orients Digit atbalstu
IEGUVUMI
Piekļuve platformai
Piekļuve ESRS iXBRL taksonomijai
Pilns klienta interfeisa iestatījums
Atbalsts programmatūras tehniskajos jautājumos
Neierobežots atbalsts pēc stundas likmes

Pilnīgs

Produkts
Gatavs iezīmētais fails
IEVADĪT un AUGŠŪPIELĀDĒT
Orients Digit atbalsts ilgtspējas ziņojuma struktūras izveides procesā saskaņā ar ESRS XBRL taksonomiju, lai atvieglotu iezīmēšanas procesu
MS Word, MS Excel, PDF, ePub
Orients Digit augšupielādē, iezīmē, validē, sadarbojas ar revidentiem un finalizē iXBRL failu
IEGUVUMI
Piekļuve platformai
Piekļuve ESRS iXBRL taksonomijai
Pilns klienta interfeisa iestatījums
Neierobežots atbalsts (tehniskajos un konsultatīvos jautājumos)
Pilns atbalsts sadarbībā ar revidentiem

Galvenās funkcionalitātes

Platformas interfeiss pieejams latviešu valodā
Automatizēta iezīmēšana: mākslīga intelekta iezīmējumu piedāvājumi
Drošs mākoņa risinājums: nav nepieciešama programmatūras instalēšana
Automātiskā iezīmējumu pārnešana uz nākamā perioda ziņojumiem
Vienlaicīgas iezīmēšanas iespēja: SFPS un ESRS gada pārskata daļas var tikt iezīmētas vienlaicīgi vienā dokumentā ar vairākiem lietotājiem
Iebūvēti aprēķini: nav nepieciešama manuāla iestatīšana formulu definēšanai
Iebūvēta komentēšanas funkcija, kas atvieglo komandas darbu
Bankas, uzņēmumi un regulatori jau vairāk kā 15 gadus uztucās Corefiling XBRL risinājumiem

Rezultāts

Ilgtspējas ziņojums, kas balstīts uz ESRS XBRL taksonomiju, saskaņā ar jaunākajām EFRAG specifikācijām.

Sazināties ar mums

Tikšanās veids