Revīzija

Revīzija ir mūsu uzņēmuma sirds - ar to viss ir sācies. Šodien tā apvieno gadiem uzkrāto pieredzi un progresīvo pieeju darbam.

Finanšu pārskatu revīzija un pārbaude
Reorganizācijas nosacījumu analīze
Prasījuma tiesību novērtēšana (parādu kapitalizācija)
Revīzija saskaņā ar ESEF prasībām publisko uzņēmumu konsolidētiem gada pārskatiem XHTML formātā ar Inline XBRL marķējumu
Īpaša mērķa revīzijas un revīzijai radniecīgie pakalpojumi
Uzņēmuma finanšu un nodokļu padziļinātā pārbaude (Due diligence)
Ilgtspējas un ESG pārskata audita veikšana un apliecinājuma ziņojuma izsniegšana saskaņā ar 3000. Starptautisko Apliecinājuma uzdevumu standartu (SAUS)
Funkciju un pārvaldības procesu audits
Saskaņotas procedūras un apliecinājuma uzdevumi
Eiropas Savienības fondu un citu finansējumu un līdzfinansējumu revīzija
Revīzija saskaņā ar ESEF prasībām publisko uzņēmumu gada pārskatiem XHTML formātā

Mēs veicam finanšu pārskatu revīziju atbilstoši Starptautiskajiem Revīzijas Standartiem. Revīzija un pārbaudes tiek veiktas finanšu pārskatiem, kas sagatavoti saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām vai saskaņā ar Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem (SFPS).

Revīzijas galvenais mērķis ir uzņēmuma finanšu pārskatu neatkarīga ekspertīze. Mūsu uzdevums ir apstiprināt to, ka finanšu pārskati sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par sabiedrības finansiālo stāvokli un par tās darbības finanšu rezultātiem. Orients Audit & Finance revidentu komandas uzdevums ir ļaut potenciālajiem finanšu informācijas lietotājiem rast drošības sajūtu par šīs informācijas pielietojamību lēmumu pieņemšanas procesā.

Latvijas Republikas Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums pieprasa zvērināta revidenta revīziju vai pārbaudi atbilstoši Revīzijas pakalpojumu likumam sabiedrībām, ja konkrētas sabiedrības rādītāji divus gadus pēc kārtas, bet jaunizveidotai sabiedrībai - pirmā pārskata gadā bilances datumā pārsniedz vismaz divus no trim šādiem finanšu rādītājiem:

 1. revīzijai:
 • neto apgrozījums – EUR 1,600,000
 • kopējie aktīvi – EUR 800,000
 • vidējais darbinieku skaits – 50 darbinieki,

2. pārbaudei:

 • neto apgrozījums – EUR 800,000
 • kopējie aktīvi – EUR 400,000
 • vidējais darbinieku skaits – 25 darbinieki

Likumā noteikto revīziju tāpat jāveic:

 • koncerna mātes sabiedrībām
 • valsts un pašvaldības kapitālsabiedrībām (100%), tās meitas sabiedrībām
 • sabiedrībām, kas atzīst, novērtē un klasificē aktīvus saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem.

Likumā noteikto revīziju un konsolidāciju jāveic:

 • vidējām un lielām sabiedrībām/koncerniem
 • sabiedrībām, kuru vērtspapīri kotējas biržā

Vairāk lasi šeit: Kas Tev ir jāzina par revīziju?

Pieredze

Nozares