Grāmatvedība

Grāmatvedība mums nozīmē būt partneriem. Mēs uzņemamies atbildību un esam kopā ar klientiem kāpumos un kritumos.

Pilna cikla grāmatvedība
Projektu grāmatvedība
Grāmatvedības atbalsts uzņēmumu pārdošanas-pirkšanas darījumos
Konsultācijas par starptautisko finanšu pārskatu standartu (SFPS) piemērošanu
Algu aprēķinu grāmatvedība
Integrācija ar klienta grāmatvedības sistēmu
Attaisnojuma dokumentu sagatavošana nodokļu tiesību aktu normu efektīvai piemērošanai
Finanšu pārskatu konsolidācija
Grāmatvedības vadības konsultācijas
Grāmatvedības uzskaites politikas un kontu plāna izstrāde
Pagaidu grāmatvedības darbinieku nodrošināšana

Esam oficiāli VID licencēts ārpakalpojuma grāmatvedības pakalpojuma sniedzējs. Tīmekļvietnes www.vid.gov.lv sadaļā “Publiskojamo datu bāze” apakšsadaļā “Licencēto ārpakalpojuma grāmatvežu reģistrs” pieejama informācija par izsniegtajām licencēm.

Mēs strādājam ar tādām programmām kā: Navision, Tilde Jumis, 1C, Scala un Directo. Klientam vienmēr ir izvēles iespējas.

Orients komanda piedāvā klientiem savas profesionālas zināšanas Starptautiskajos finanšu pārskatu standartos (SFPS) un digitālā ziņošanā:

Saistītās tēmas: Attālinātā darba kārtība — Darba inspekcijas viedoklis, Vadības ziņojums kā mārketinga rīks.

Atsauksmes no grāmatvedības klientiem

“Viens mans paziņa ieteica Orients Audit & Finance. Viņš teica – šī ir kompānija, kas ne tikai kārto grāmatvedību, bet tai ir arī ļoti uz klientu orientēts domāšanas veids. Manuprāt, tas ir tas, kas mums labi nostrādāja, un šobrīd mēs sadarbojamies jau vairākus gadus. Daži tiešām jauki cilvēki, un mums jau ir lieliskas attiecības. Jā, viņi palīdz diezgan daudz.” PĀVELS KOVAĻEVIČS, līdzdibinātājs “Juro”, SIA

“Jau vairākus gadus izmantojam pilnu SIA Orients Audit & Finance pakalpojumu klāstu. Orients komanda ļauj mums nesaskarties ar problēmām dokumentu plūsmā un koncentrēties uz produktu izstrādi un biznesa izaugsmi. Paldies par vieglumu sarežģītajā un neredzamajā biznesa daļā!” DMITRIJS ANGELOVSKIS, IT izpilddirektors (CIO) “Spell”, SIA

Pakalpojumi

Nozares