Grāmatvedība

Grāmatvedība mums nozīmē būt partneriem. Mēs uzņemamies atbildību un esam kopā ar klientiem kāpumos un kritumos.

Pilna cikla grāmatvedība
Projektu grāmatvedība
Grāmatvedības atbalsts uzņēmumu pārdošanas-pirkšanas darījumos
Konsultācijas par starptautisko finanšu pārskatu standartu (SFPS) piemērošanu
Algu aprēķinu grāmatvedība
Integrācija ar klienta grāmatvedības sistēmu
Attaisnojuma dokumentu sagatavošana nodokļu tiesību aktu normu efektīvai piemērošanai
Finanšu pārskatu konsolidācija
Grāmatvedības vadības konsultācijas
Grāmatvedības uzskaites politikas un kontu plāna izstrāde
Pagaidu grāmatvedības darbinieku nodrošināšana

Esam oficiāli VID licencēts ārpakalpojuma grāmatvedības pakalpojuma sniedzējs. Tīmekļvietnes www.vid.gov.lv sadaļā “Publiskojamo datu bāze” apakšsadaļā “Licencēto ārpakalpojuma grāmatvežu reģistrs” pieejama informācija par izsniegtajām licencēm.

Mēs strādājam ar tādām programmām kā: Navision, Tilde Jumis, 1C, Scala un Directo. Klientam vienmēr ir izvēles iespējas.

Saistītās tēmas: Attālinātā darba kārtība — Darba inspekcijas viedoklis, Vadības ziņojums kā mārketinga rīks.

Pieredze

Nozares