ESEF ziņojumi

Mēs esam pieredzējošs iXBRL iezīmēšanas rīku ieviesējs un konsultāciju partneris uzņēmumiem un revidentiem

Orients Audit & Finance ir oficiāls CoreFiling programmatūras nodrošinātājs ESEF pārskatiem Baltijā un Skandināvijā.

Pilna cikla iXBRL ziņošanas projektu īstenošana saskaņā ar ESEF
iXBRL pārbaudes rīka izplatītājs revidentiem ESEF finanšu pārskatu un ilgtspējas ziņojumu pārbaudei
Ilgtspējas ziņojuma konvertācija XHTML formātā
Konsultācijas par ESEF prasībām un gada pārskatu iXBRL iezīmēšanas procesu
Revīzija saskaņā ar ESEF prasībām Gada Pārskatiem XHTML formātā
Konsultācijas un ilgtspējas ziņojuma iXBRL iezīmēšana izmantojot ESG taksonomiju (šobrīd ar IFRS apstiprināto SASB taksnomiju)
iXBRL sertificētu rīku izplatītājs uzņēmumiem ziņošanai saskaņā ar ESEF prasībām
Revīzija saskaņā ar ESEF prasībām konsolidētiem Gada Pārskatiem XHTML formātā ar Inline XBRL iezīmējumu

Orients Audit & Finance ir līderis ESEF ziņojumu pakalpojumu jomā Baltijā. Mūsu speciālistu komanda jau vairāk kā trīs gadus īsteno iXBRL projektus un konsultē uzņēmumus par ESEF prasībām. Saviem klientiem mēs nodrošinam XBRL International sertificētu iezīmēšanas rīku un/vai iXBRL pilna cikla ziņošanas pakalpojumu. Mūsu klienti ir:

  • biržas sarakstā iekļautie uzņēmumi, kam nepieciešama finanšu pārskatu iezīmēšana ar SFPS XBRL taksonomiju;
  • lielie uzņēmumi, kas ir CSRD subjekti, kam ir nepieciešams iezīmētais ar ESRS XBRL taksonomiju ilgtspējas ziņojuma elektroniskais formāts.

Lepojamies, ka Orients Audit & Finance ir pirmais birojs Baltijā, kas ir XBRL International konsorcija biedrs. Vairāk par to, lasiet šeit: https://www.orients.lv/blog/XBRL-International/

Biržas sarakstā iekļautie uzņēmumi

Saskaņā ar ESEF (Eiropas vienotais elektroniskais formāts) ziņošanas prasībām sākot no 2021. gada visiem biržas sarakstos iekļautiem uzņēmumiem jāsniedz savi pārskati XHTML formātā.

SFPS konsolidētus finanšu pārskatus ir jāiezīmē ar Inline XBRL (iXBRL) formātu, kas jāiebūvē XHTML dokumenta versijā. Saskaņā ar ESEF ir jāmarķē galvenie finanšu pārskati un ~ 230 finanšu pielikumu teksta bloki. Marķēšana notiek izmantojot SFPS taksonomiju. Marķējuma procesu veic ar specializētu XBRL International sertificētu rīku. ESEF konvertācijai mēs piedāvājam CoreFiling Seahorse rīku (vairāk par to lasi zemāk).

Lielie uzņēmumi, kas ir CSRD subjekti

Korporatīvās ilgtspējas ziņošanas direktīvas (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) prasības paredz ilgtspējas ziņojuma digitalizāciju (elektronisko formātu). Tātad jūsu ilgtspējas ziņojumu, kas būs daļa no vadības ziņojuma gada pārskatā, būs jāsniedz VID un jāpublicē savā mājas lapā vienotajā elektroniskajā ziņošanas formātā (European Single Electronic Format - ESEF). Tas nozīmē, ka vadības ziņojums būs XHTML formātā un ilgtspējas ziņojums iezīmēts saskaņā ar Inline XBRL (iXBRL) specifikāciju, izmantojot ESRS XBRL taksonomiju. Ielūkoties ESRS XBRL taksonpmijā var sazinoties ar mums. Par ilgtspējas zinojuma digitalizāciju vairāk lasi rakstos: ESEF formāts ilgtspējas digitālajam ziņojumam. Ko tas nozīmē uzņēmumiem? un Ilgtspējas informācijas atklāšana. Kādas izmaiņas sagaida uzņēmumus?

Uzzini vairāk par to kā ESRS digitālā ESEF taksonomija var kalpot kā ceļa karte ilgtspējas ziņojuma izveidei šajā rakstā. Lai būtu pārskatamāk, ieskaties Orients Audit & Finance kopā ar CoreFiling ir 2022. gadā izveidotajā pirmajā Eiropā publiski pieejamajā digitālajā ilgtspējas pārskata paraugā, kas ir pieejams šeit.

Finanšu pārskatu un ilgtspējas ziņojumu iXBRL iezīmēšanas un pārbaudes rīki

Orients Audit & Finance ir oficiālais Corefiling iXBRL ziņojumu iezīmēšanas un pārbaudes rīku partneris Baltijā un Skandināvijā. Svarīgi, ka mūsu partneri CoreFiling ir Inline XBRL formāta izgurdotāji. Līdz ar to, vislabāk pārzinot šī datu formāta specifikāciju, CoreFiling komanda jau 25 gadus spēj piedāvāt tirgum visefektīvākus un lietotājam draudzīgākus XBRL rīkus. 

Uzņēmumiem

ESEF ziņojumu veidošanai mēs piedāvājam CoreFiling Seahorse - sertificētu mākoņa risinājumu iXBRL finanšu pārskatu un ilgtspējas zinojumu iezīmēšanai, kas automātiski izveido ESEF prasībām atbilstošus pārskatus. Ar CoreFiling Seahorse ESEF prasības var izpildīt, veicot konvertēšanu no:

  • MS Word formāta
  • Excel formāta
  • InDesign formāta
  • PDF formāta.

CoreFiling Seahorse licences iegāde ietver sevī trīs bezmaksas apmācības stundas par sistēmas lietošanas principiem. 

Tāpat pēc klienta pieprasījuma mūsu speciālistu komanda sniedz pilna cikla atbalstu finanšu pārskata un ilgtspējas ziņojuma iezīmēšanas procesam saskaņā ar ESEF. 

Vairāk par produktu var izlasīt šeit: https://www.corefiling.com/esef/

Lai pieteiktos CoreFiling Seahorse demonstrācijai, kā arī uzzinātu vairāk par sadarbības nosacījumiem, rakstiet mums uz info@orients.lv.

Revidentiem 

ESEF ziņojumu pārbaudei revidentiem mēs piedāvājam sertificētu rīku - CoreFiling Beacon, kas ir efektīvs un visaptverošs ESEF atskaišu ar iXBRL specifikāciju pārbaudes rīks revideniem. Vairāk par produktu šeit: https://www.corefiling.com/solution-digital-assurance/.

 

Corefiling ir Lielbritānijā bāzēts starptautisks programmatūras un pakalpojumu uzņēmums, kas jau 25 gadus specializējas datu efektivitātes nodrošināšanā, jo īpaši ārējo atskaišu un XBRL tehnoloģijas izmantošanas jomā. Corefiling programmatūra un pakalpojumi aptver visu pārskatu ekosistēmu, tostarp datu standartu definēšanu, ziņojumu sagatavošanu, pārbaudi un datu vākšanu.

Plašāka informācija par finanšu un ilgtspējas pārskatu digitalizāciju saskaņā ar ESEF un iXBRL marķēšanu ir pieejama šeit: 

Dažas atsauksmes par ESEF projektiem

“Orients bija neatsverams sadarbības partneris mūsu gada pārskata marķēšanā atbilstoši ESEF prasībām. Augsti novērtējām Orients komandas spēju iekļauties īsos laika termiņos, kā arī patstāvību darba izpildē un komunikācijā ar mūsu revidentiem.” ARTŪRS ROZE, Finanšu vadītājs IPAS “INDEXO

“Novērtējam Orients Audit & Finance pakalpojumu, ko mūsu sadarbībā raksturoja precizitāte, ievēroti laika termiņi un kvalitāte.” KASPARS GIBEIKO, Grāmatvedības departamenta vadītājs “Attīstības finanšu institūcija Altum” AS

"Liels paldies Orients Audit & Finance komandai par sadarbību gada pārskata iXBRL maķēšanas procesā saskaņā ar ESEF formātu. Sadarbība bija konstruktīva, attieksme laipna un izpalīdzīga. Ļoti novērtēju Orients Audit & Finance iesaisti komunikācijā ar Nasdaq globālo jautājuma sakārtošanā, kā arī komunikācijā ar auditoriem. Paldies par operatīvām atbildēm uz jautājumiem un skaidrojumiem!" ZANE JOZEPA, finanšu direktore “SAF Tehnika” AS

Pieredze

Nozares