XBRL
ESG un ilgtspēja
ESEF

Izveidots pirmais Eiropā publiski pieejamais digitālais ilgtspējas pārskata paraugs

Orients Audit & Finance kopā ar CoreFiling izveido pirmo Eiropā publiski pieejamo digitālo ilgtspējas pārskata paraugu.

2022. gada septembrī esam paziņojuši, ka  Orients Audit & Finance ir kļuvis par Baltijas partneru Lielbritānijas globālajam programmatūras un pakalpojumu uzņēmumam CoreFiling. Kopš tā laika mūsu komanda veiksmīgi strādā pie ESEF pārskatu konvertācijas un iXBRL iezīmēšanas pakalpojumu sniegšanas Baltijas biržā kotētiem uzņēmumiem, izmantojot CoreFiling Seahorse programmatūru. 

Šodien esam lepni paziņot, ka, lai pierādītu Orients Audit & Finance un CoreFiling gatavību Vides, Sociālās atbildības un Pārvaldības (ESG) faktoru marķēšanai ilgtspējas ziņojumā saskaņā ar Korporatīvās ilgtspējas ziņošanas direktīvas (Corporate Sustainabity Reporting Directive (CSRD)) prasībām, esam izveidojuši pirmo Eiropā publiski pieejamu ilgtspējas pārskata digitālo versiju, kas ir apskatāma šeit: https://download.corefiling.com/iixbrl/OrientsAuditAndFinance-SIA-2021-interactive-ixbrl-r2/report/index.html . Šī ilgtspējas ziņojuma marķēšanai tika izmantota uz šo brīdi vienīgā Pasaulē pieejamā ilgtspējas digitālā taksonomija - Starptautiskās ilgtspējas standartu padomes (International Sustainability Standards Board (ISSB)) taksonomijas projekts, kas izveidots atbilstoši Ilgtspējas grāmatvedības standartu padomes (Sustainability Accounting Standards Board (SASB)) standartu projektam. 

“Ņēmot vērā ASV pieredzi finanšu pārskatu digitalizācijā, ir pierādīts, ka pārskatu digitāls formāts uzlabo investoru un citu pārskata lietotāju uzticamības līmeni tajā atspoguļotajiem datiem, kā arī palielina ekspektācijas attiecībā uz uzņēmuma veiksmīgu darbību nākotnē. Orients Audit & Finance uzdevums ir nodrošināt saviem klientiem ērtu, gudru un savlaicīgu pāreju no tradicionāliem novecojušiem pārskatu formātiem uz mūsdienīgiem digitāliem risinājumiem. Esam gandarīti kopā ar CoreFiling kļūt par pirmo Eiropas uzņēmumu, kas izveidoja ilgstpējas ziņojuma digitālo versiju.” 

– saka Orients Audit & Finance partnere, biznesa attīstības un digitalizācijas vadītāja, Jekaterina Novicka

Kontekstam atgādinam, ka Korporatīvās ilgtspējas ziņošanas direktīvas prasībās paredzēta arī finanšu un ilgtspējas pārskatu digitalizācija. Tas nozīmē, ka pārskati būs jāsniedz regulatīvām iestādēm vienotajā elektroniskajā ziņošanas formātā XHTML un vadības ziņojums, kas ietvers sevī ilgtspējas ziņojumu, jāiezīmē saskaņā ar iXBRL specifikāciju, izmantojot topošo Eiropas ilgtspējas ziņošanas standartu digitālo taksonomiju, kas šobrīd ir izstrādes stadijā un vēl nav publiski pieejama. Vairāk par pārskatu digitalizāciju var izlasīt mūsu rakstos “Ilgtspējas informācijas atklāšana. Kādas izmaiņas sagaida uzņēmumus”,  “Vienotais elektroniskais ziņošanas formāts biržā kotētiem uzņēmumiem” un “Digitalizācija un ilgtspēja apvienojās”.

Uzziniet vairāk par mūsu datu un pārskatu digitalizācijas pakalpojumiem šeit vai sazinieties ar mums, lai ieplānotu bezmaksas tikšanos ar mūsu ekspertiem un saņemtu atbildi uz katru jūsu jautājumu.

Jekaterina Novicka

Partnere, digitizācija un ESG datu sistēmas