Mēs mīlam savu darbu un veidojam stiprākus uzņēmumus

Mūsu vērtības

Profesionalitāte

Mūsu darbs mums šķiet aizraujošs. Tāpēc profesionālā pilnveide sniedz prieku ikdienā. Profesionalitāte kā darba pamats.

Godīgums

Godīgi pildīt savus pienākumus - tas ir par mums. Būt godīgiem pret sevi, komandu, likumu, sadarbības partneriem un, protams, klientiem.

Praktiskums

Esam praktiski savā pieejā un ieteikumos. Zinām, ka katrs bizness ir unikāls un klienta individuālās vajadzības ir vissvarīgākās.

Ētika

Godprātība, objektivitāte, profesionāla kompetence un pienācīga rūpība, konfidencialitāte, profesionāla rīcība. Mēs par klasiku.

Tavs ilgtspējīgs revidentu un finanšu partneris

1

20 gadu pieredze

Pateicoties zvērinātas revidentes Natālijas Zaicevas aizrautībai ar savu profesiju, 2002. gadā tika dibināts mūsu uzņēmums. Šobrīd esam 20 cilvēku komanda, kuru vieno kopīgas vērtības un mērķi.

2

Mūsu klienti

Mēs sadarbojamies ar uzņēmējiem un uzņēmumu vadītājiem, kurus interesē sava biznesa finansiālā veselība, attīstība un konkurētspēja.

3

Pievienotās vērtības pieeja

Papildus profesionālajām zināšanām mēs atbalstām savus klientus ar spēcīgām analītiskajām prasmēm, stratēģisku partnera līmeņa domāšanu un novatorisku pieeju finanšu pārvaldībai.

4

Uz pusi ģimenes bizness

Aptuveni 85% Eiropas biznesa ir ģimenes uzņēmumi. Pasaulē veiksmīgākie uzņēmumi pieder ģimenēm. Mēs esam daļa no šīs statistikas.

Iepazīsti mūsu komandu

Natālija Zaiceva

Vadošā partnere, zvērināta revidente, sertificēta nodokļu konsultante
Revīzija un uzņēmējdarbība ir Natālijas sirdslieta. Savā profesionālajā dzīvē viņa ir bijusi godīgs un uzticams sadarbības partneris 200+ dažādu nozaru uzņēmumiem, vadot revīziju Lielajā četriniekā un Orients Audit & Finance. Šobrīd Natālija turpina vadīt savu revīzijas praksi un aktīvi piedalās revidenta profesijas pilnveidošanā un prestiža celšanā. Jau trešo sasaukumu pēc kārtas Natālija darbojas Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas valdē un vada tajā Ētikas komiteju. Viņa lasa seminārus topošajiem zvērinātiem revidentiem un piedalās Finanšu ministrijas darba grupā, kuras mērķis ir izstrādāt Latvijas Republikas normatīvos aktus attiecībā uz korporatīvo ilgtspējas ziņu sniegšanu.

Jekaterina Novicka

Partnere, biznesa attīstības un digitalizācijas vadītāja
Jekaterina ir Banku Augstskolas doktorantūras stundente. Viņas iepriekšējā pieredze ir cieši saistīta ar Latvijas jaunuzņēmumu ekosistēmas veidošanu un darbību starptautiskā riska kapitāla investīciju fondā. Jekaterina šobrīd ir ģimenes biznesā Orients Audit & Finance un ir vadošā eksperte Baltijā Eiropas vienotā elektroniskā ziņošanas formāta (ESEF) digitālo projektu īstenošanā finanšu un ilgtspējas ziņošanas ietvaros bankām, publiski tirgotiem uzņēmumiem un valsts kapitālsabiedrībām.

Jeļena Tihenko

Partnere, grāmatvedības un konsultāciju nodaļas vadītāja
Jeļenai ir daudzu gadu pieredze kā galvenajai grāmatvedei tirdzniecības un ražošanas uzņēmumos. 2012. gadā viņa pievienojās Orients Audit & Finance komandai un te ieguva padziļinātas praktiskas zināšanas grāmatvedības un finanšu vadības jomā starptautiskajos uzņēmumos, jo īpaši informācijas tehnoloģiju un finanšu tehnoloģiju nozarē. Jeļenas daudzpusīgā pieredze ļauj viņai veiksmīgi veidot Orients Audit & Finance nākamās paaudzes grāmatvedības un konsultāciju nodaļu. Komandas un procesu vadīšana, jaunu risinājumu meklēšana ir tas, kas aizrauj Jeļenu un virza viņas personīgo izaugsmi.

Olga Kuzmiča

Partnere, zvērināta revidente, sertificēta nodokļu konsultante
Olga ir uzsākusi savu profesionālo darbību līdz ar Orients Audit & Finance dibināšanu un jau 20 gadus iet šo izaicinājumiem pilnu ceļu rokrokā ar uzņēmumu. 2006. gadā Olga kļuva par sertificētu nodokļu konsultanti, 2018.gadā viņa saņēma zvērināta revidenta sertifikātu un šobrīd vada revīzijas nodaļu. Olga labprāt dalās ar savām zināšanām un pieredzi ar klientiem, kā arī palīdz jaunākiem kolēģiem attīstīties profesionāli un pieņemt jaunus profesionālos izaicinājumus. No 2021. gada Olga piedalās Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas organizētajās revidentu kvalitātes kontrolēs.

Viktorija Jefremova

Starptautisko projektu vadītāja
Viktorija sākotnēji pievienojās Orients Audit & Finance komandai kā biroja vadītāja un ātri kļuva par stūrakmeni visiem birojā un kolektīvā noritošajiem procesiem. Viņa ne tikai atbildēja par uzņēmuma administratīvajām lietām, bet arī palīdzēja kolēģiem revīzijas, nodokļu un grāmatvedības departamentos. Uzņēmumam attīstoties, Viktorija pārņēma starptautisko projektu vadības funkciju. Iepriekš gūtā pieredze ļauj Viktorijai piedāvāt Orients Audit & Finance klientiem efektīvus risinājumus arī nestandarta situācijās.

Jevgenija Fiškisa

Revidente
Jevgenijas plašā pieredze grāmatvedības un nodokļu jomā ļāva viņai 2004. gadā veiksmīgi pievienoties Orients Audit & Finance komandai kā zvērināta revidenta asistentam. Jevgēnija ir revidente, kas velta daudz laika kolēģu un klientu apmācībām, un viņa pati pastāvīgi papildina savas zināšanas. Jevgenija uzskata, ka efektīva komunikācija ar kolēģiem un klientiem ir veiksmīga biznesa atslēga.

Violeta Kožuha

Revidenta asistente
Vēl studējot Violeta saprata, kā vēlas savu nākotni saistīt ar auditu. 2016. gadā Violeta ieguva nodokļu ekonomista kvalifikāciju un bakalaura grādu muitas un nodokļu administrēšanā un pēc gada pievienojās Orients Audit & Finance komandai kā revidenta asistente. Strādājot uzņēmumā, viņa paplašināja savas teorētiskās zināšanas un ieguva praktisku pieredzi revīzijā, kā arī no jauna apguva NILLTPFN, 2020. gadā sekmīgi aizstāvot maģistra darbu par šo tēmu un iegūstot maģistra grādu ekonomikā.

Aleksandra Vorobjova

Galvenā grāmatvede
Aleksandra strādā grāmatvedības jomā kopš 2004. gadā. Viņas profesionālā pieredze ietver grāmatvedības procesu kārtošanu gan saskaņā ar Latvijas, gan Dānijas un Singapūras likumdošanu. Aleksandrai ir padziļināta izpratne par grāmatvedības organizēšanu un saistīto procesu vadību tūrisma un pasākumu organizācijas jomā, stividoru pakalpojumu un telpu iznomāšanas jomā, kreditēšanas un citās finanšu tehnoloģiju jomās. Orients Audit & Finance komandai Aleksandra pievienojās 2022. gada sākumā un uzreiz pierādīja savu profesionalitāti un atbildību pret savu darbu. Aleksandra uzskata, ka grāmatvedība sākas ar cilvēkiem, nevis ar skaitļiem.

Svetlana Joņina

Galvenā grāmatvede
Svetlanai ir 20 gadu pieredze grāmatvedības jomā. Kopš sava profesionālā ceļa sākuma viņa ir vadījusi grāmatvedības procesus dzērienu vairumtirdzniecības, nekustāmo īpašumu pārvaldīšanas, inspekcijas un verifikācijas pakalpojumu un pārtikas ražošanas starptautiskos uzņēmumos. Svetlana pastāvīgi aug profesionāli un viegli apgūst jaunas grāmatvedības un biznesa vadības programmas. Viņai ir pieredze darbā ar tādām programmām kā Navision, Directo, Tildes Jumis, Scala un Concorde. Svetlanai ir dinamisks cilvēks un viņa labi pārvalda izaicinošus un nestandarta uzdevumus.

Beata Kaševska

Galvenā grāmatvede
Beata ir Banku Augstskolas absolvente ar bakalaura grādu Finansēs, un kopš tā brīža viņas karjera ir attīstījusies no grāmatveža asistentes līdz galvenajai grāmatvedei starptautiskos uzņēmumos. Pievienojoties Orients Audit & Finance komandai 2021. gadā, Beata pastāvīgi aug profesionāli un apgūst jaunu tehnoloģisko risinājumu pielietošanu darbības jomā. Viņai ir padziļināta izpratne par grāmatvedības organizēšanu un saistīto procesu vadību vairumtirdzniecības, tehnoloģiju un īpaši finanšu tehnoloģiju jomas uzņēmumos.

Jekaterina Ivanova

Grāmatvede
Jekaterinai ir 40 gadu pieredze grāmatvedībā. Orients Audit & Finance ir viņas otrā darba vieta. Jekaterina ir stabila, uzmanīga un uzticama persona. Uzņēmumā Jekaterina ir atbildīga par klientu algas aprēķinu pakalpojumu. Viņa sniedz atbalstu katram klientam tā, it kā viņš būtu vienīgais, un vienmēr palīdz atrisināt sarežģītas situācijas.

Irēna Gornika

Grāmatvede
Irēnai ir vairāk kā 25 gadu pieredze grāmatvedībā. Pirms pievienoties Orients Audit & Finance viņa vairākus gadus ir strādājusi lielajā publiskā kapitālsabiedrībā kā vecākā grāmatvede. Irēna atbildēja arī par jaunu SAP programmatūras moduļu ieviešanu. Šobrīd viņa veiksmīgi pielieto savu plašu grāmatvedības pieredzi un padziļinātu ERP sistēmu izpratni sadarbībā ar Orients Audit & Finance klientiem.