Mēs mīlam savu darbu un veidojam stiprākus uzņēmumus

Mūsu vērtības

Profesionalitāte

Mūsu darbs mums šķiet aizraujošs. Tāpēc profesionālā pilnveide sniedz prieku ikdienā. Profesionalitāte kā darba pamats.

Godīgums

Godīgi pildīt savus pienākumus - tas ir par mums. Būt godīgiem pret sevi, komandu, likumu, sadarbības partneriem un, protams, klientiem.

Praktiskums

Esam praktiski savā pieejā un ieteikumos. Zinām, ka katrs bizness ir unikāls un klienta individuālās vajadzības ir vissvarīgākās.

Ētika

Godprātība, objektivitāte, profesionāla kompetence un pienācīga rūpība, konfidencialitāte, profesionāla rīcība. Mēs par klasiku.

Tavs ilgtspējīgs revidentu un finanšu partneris

1

20 gadu pieredze

Pateicoties zvērinātas revidentes Natālijas Zaicevas aizrautībai ar savu profesiju, 2002. gadā tika dibināts mūsu uzņēmums. Šobrīd esam 20 cilvēku komanda, kuru vieno kopīgas vērtības un mērķi.

2

Mūsu klienti

Mēs sadarbojamies ar uzņēmējiem un uzņēmumu vadītājiem, kurus interesē sava biznesa finansiālā veselība, attīstība un konkurētspēja.

3

Pievienotās vērtības pieeja

Papildus profesionālajām zināšanām mēs atbalstām savus klientus ar spēcīgām analītiskajām prasmēm, stratēģisku partnera līmeņa domāšanu un novatorisku pieeju finanšu pārvaldībai.

4

Uz pusi ģimenes bizness

Aptuveni 85% Eiropas biznesa ir ģimenes uzņēmumi. Pasaulē veiksmīgākie uzņēmumi pieder ģimenēm. Mēs esam daļa no šīs statistikas.

Iepazīsti mūsu komandu

Natālija Zaiceva

Vadošā partnere, zvērināta revidente, sertificēta nodokļu konsultante
Revīzija un uzņēmējdarbība ir Natālijas sirdslieta. Savā profesionālajā dzīvē viņa ir bijusi godīgs un uzticams sadarbības partneris 200+ dažādu nozaru uzņēmumiem, vadot revīziju Lielajā četriniekā un Orients Audit & Finance. Šobrīd Natālija turpina vadīt savu revīzijas praksi un aktīvi piedalās revidenta profesijas pilnveidošanā un prestiža celšanā. Trīs sasaukumus pēc kārtas Natālija darbojās Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas valdē, kā arī vadīja tajā Ētikas komiteju. Šobrīd viņa turpina būt LZRA Ētikas komitejas locekle. Natālija lasa seminārus topošajiem zvērinātiem revidentiem un piedalās Finanšu ministrijas darba grupā, kuras mērķis ir izstrādāt Latvijas Republikas normatīvos aktus attiecībā uz korporatīvo ilgtspējas ziņu sniegšanu.

Jekaterina Novicka

Partnere, digitizācija un ESG datu sistēmas
Jekaterina ir doktora grāda kandidāts. Viņa pēta uzņēmumu lielo datu analīzes spēju un XBRL sistēmu ietekmi uz vadības lēmuma pieņemšanas procesiem un biznesa rezultātiem. Jekaterina ir vadošā eksperte Baltijā un Skandināvijā Eiropas vienotā elektroniskā ziņošanas formāta (ESEF) ieviešanā finanšu un ilgtspējas pārskatiem saskaņā ar SFPS un ESRS XBRL taksonomijām. Pirms Orients, viņas pieredze bija saistīta ar Latvijas jaunuzņēmumu ekosistēmas veidošanu un darbību starptautiskā riska kapitāla investīciju fondā.

Jeļena Tihenko

Partnere, grāmatvedības un konsultāciju nodaļas vadītāja
Jeļenai ir daudzu gadu pieredze kā galvenajai grāmatvedei tirdzniecības un ražošanas uzņēmumos. 2012. gadā viņa pievienojās Orients Audit & Finance komandai un te ieguva padziļinātas praktiskas zināšanas grāmatvedības un finanšu vadības jomā starptautiskajos uzņēmumos, jo īpaši informācijas tehnoloģiju un finanšu tehnoloģiju nozarē. Jeļenas daudzpusīgā pieredze ļauj viņai veiksmīgi veidot Orients Audit & Finance nākamās paaudzes grāmatvedības un konsultāciju nodaļu. Komandas un procesu vadīšana, jaunu risinājumu meklēšana ir tas, kas aizrauj Jeļenu un virza viņas personīgo izaugsmi.

Olga Kuzmiča

Partnere, zvērināta revidente, sertificēta nodokļu konsultante
Olga ir uzsākusi savu profesionālo darbību līdz ar Orients Audit & Finance dibināšanu un jau 20 gadus iet šo izaicinājumiem pilnu ceļu rokrokā ar uzņēmumu. 2006. gadā Olga kļuva par sertificētu nodokļu konsultanti, 2018.gadā viņa saņēma zvērināta revidenta sertifikātu un šobrīd vada revīzijas nodaļu. Olga labprāt dalās ar savām zināšanām un pieredzi ar klientiem, kā arī palīdz jaunākiem kolēģiem attīstīties profesionāli un pieņemt jaunus profesionālos izaicinājumus. No 2021. gada Olga piedalās Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas organizētajās revidentu kvalitātes kontrolēs.

Ina Spridzāne

Nodokļu projektu vadītāja, sertificēta nodokļu konsultante
Inai ir 30 gadu pieredze nodokļu piemērošanā. Konsultatīvā pieredze ir iegūta 17 gadus strādājot nodokļu konsultāciju nodaļā PricewaterhouseCoopers, kā arī pirms tam Valsts Ieņēmumu Dienestā. Savā profesionālā ceļa gaitā Ina ir veikusi arī finanšu nozares uzņēmumu grupas iekšējā nodokļu konsultanta pienākumus. Inai ir plaša pieredze netiešo nodokļu piemērošanā (PVN, akcīzes nodoklis u.c.), kā arī viņa labi pārzina tiešo nodokļu piemērošanu. Ina ir sertificēta nodokļu konsultante, viena no Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas (LNKA) dibinātājām un daudzu publikāciju par nodokļu tēmām autore. Inai ir iegūti divi maģistra grādi ekonomikā un uzņēmumu vadībā.

Svetlana Komarova

Digitālā finanšu analītiķe
Svetlana ir uzsākusi savu karjeru 10 gadus atpakaļ Orients Audit & Finance revīzijas nodaļā, kur ieguva padziļinātas praktiskās zināšanās par Gada pārskatu un Starptautiskiem finanšu pārskatu standartiem. Vēlāk, viņa piecus gadus strādāja ar finanšu plānošanu un analīzi starptautisko uzņēmumu grupās. Šajā profesionālā posmā ieguva tehniskās iemaņas lielu datu plūsmu apstrādē un to stratēģiskajā analīzē. 2023. gadā Svetlana atgriezās Orients komandā kā finanšu plānošanas un Eiropas vienotā elektroniskā ziņošanas formāta (ESEF) digitālo projektu vadītāja, SFPS XBRL taksonomijas speciāliste. Svetlana ir ieguvusi Banku Augstskolas maģistra grādu finansēs un MBA grādu SBS Swiss Business School.

Viktorija Jefremova

Starptautisko projektu vadītāja
Viktorija sākotnēji pievienojās Orients Audit & Finance komandai kā biroja vadītāja un ātri kļuva par stūrakmeni visiem birojā un kolektīvā noritošajiem procesiem. Viņa ne tikai atbildēja par uzņēmuma administratīvajām lietām, bet arī palīdzēja kolēģiem revīzijas, nodokļu un grāmatvedības departamentos. Uzņēmumam attīstoties, Viktorija pārņēma starptautisko projektu vadības funkciju. Iepriekš gūtā pieredze ļauj Viktorijai piedāvāt Orients Audit & Finance klientiem efektīvus risinājumus arī nestandarta situācijās.

Jevgenija Fiškisa

Revidente
Jevgenijas plašā pieredze grāmatvedības un nodokļu jomā ļāva viņai 2004. gadā veiksmīgi pievienoties Orients Audit & Finance komandai kā zvērināta revidenta asistentam. Jevgēnija ir revidente, kas velta daudz laika kolēģu un klientu apmācībām, un viņa pati pastāvīgi papildina savas zināšanas. Jevgenija uzskata, ka efektīva komunikācija ar kolēģiem un klientiem ir veiksmīga biznesa atslēga.

Olga Aleksandrova

Galvenā grāmatvede
Olga ir Banku Augstskolas absolvente ar Maģistra grādu Starptautiskā ekonomikā un finansēs. Viņai ir 20 gadu pieredze dažādu nozaru uzņēmumu grāmatvedības kārtošanā. No tiem 15 gadi ir galvenās grāmatvedes amatā. Visu šo laiku viņa attīstījās profesionāli un kopš 2022. gada pielieto iegūtās zināšanas sadarbībā ar Orients Audit & Finance klientiem. Olgas pašreizējais fokuss ir uz finanšu tehnoloģiju nozares uzņēmumiem.

Beata Kaševska

Galvenā grāmatvede
Beata ir Banku Augstskolas absolvente ar bakalaura grādu Finansēs, un kopš tā brīža viņas karjera ir attīstījusies no grāmatveža asistentes līdz galvenajai grāmatvedei starptautiskos uzņēmumos. Pievienojoties Orients Audit & Finance komandai 2021. gadā, Beata pastāvīgi aug profesionāli un apgūst jaunu tehnoloģisko risinājumu pielietošanu darbības jomā. Viņai ir padziļināta izpratne par grāmatvedības organizēšanu un saistīto procesu vadību vairumtirdzniecības, tehnoloģiju un īpaši finanšu tehnoloģiju jomas uzņēmumos.

Jekaterina Ivanova

Algu grāmatvede
Jekaterinai ir 40 gadu pieredze grāmatvedībā. Orients Audit & Finance ir viņas otrā darba vieta. Jekaterina ir stabila, uzmanīga un uzticama persona. Uzņēmumā Jekaterina ir atbildīga par klientu algas aprēķinu pakalpojumu. Viņa sniedz atbalstu katram klientam tā, it kā viņš būtu vienīgais, un vienmēr palīdz atrisināt sarežģītas situācijas.

Svetlana Joņina

Galvenā grāmatvede
Svetlanai ir 20 gadu pieredze grāmatvedības jomā. Kopš sava profesionālā ceļa sākuma viņa ir vadījusi grāmatvedības procesus dzērienu vairumtirdzniecības, nekustāmo īpašumu pārvaldīšanas, inspekcijas un verifikācijas pakalpojumu un pārtikas ražošanas starptautiskos uzņēmumos. Svetlana pastāvīgi aug profesionāli un viegli apgūst jaunas grāmatvedības un biznesa vadības programmas. Viņai ir pieredze darbā ar tādām programmām kā Navision, Directo, Tildes Jumis, 1C, Scala un Concorde. Svetlanai ir dinamisks cilvēks un viņa labi pārvalda izaicinošus un nestandarta uzdevumus.

Violeta Kožuha

Revidenta asistente
Vēl studējot Violeta saprata, kā vēlas savu nākotni saistīt ar auditu. 2016. gadā Violeta ieguva nodokļu ekonomista kvalifikāciju un bakalaura grādu muitas un nodokļu administrēšanā un pēc gada pievienojās Orients Audit & Finance komandai kā revidenta asistente. Strādājot uzņēmumā, viņa paplašināja savas teorētiskās zināšanas un ieguva praktisku pieredzi revīzijā, kā arī no jauna apguva NILLTPFN, 2020. gadā sekmīgi aizstāvot maģistra darbu par šo tēmu un iegūstot maģistra grādu ekonomikā.

Jekaterīna Kuņina

Revidenta asistente
Jekaterīna ir Latvija Universitātes absolvente ar maģistra grādu Finanšu ekonomikā. Viņai ir ilggadēju pieredze Bankas sektorā, kas pamatā bija saistīta ar juridisko personu kreditēšanu. Pievienojoties Orients Audit & Finance komandai kā revidenta asistente, Jekaterīna, izmantojot iepriekš iegūtas teorētiskas un praktiskas iemaņas uzņēmumu finanšu analīzē, turpina profesionāli attīstīties un realizēties, palīdzot komandai sasniegt mērķus un panākt ambiciozus rezultātus.

Liāna Posmanika

Jaunākā revidenta asistente
Jau vidusskolas laikā Liāna ir uzsākusi savu karjeru Orients Audit & Finance komandā jaunākā grāmatveža palīga amatā. Pēc kvalifikācijas eksāmena nokārtošanas viņa atgriezās turpināt savu profesionālo gaitu revīzijas nodaļā. Liāna šobrīd ir Banku Augstskolas bakalaura grāda Finansēs iegūšanas procesā.

Anastasija Vavilova

Grāmatvede
Anastasijas profesionālās gaitas kādreiz ir sākušās lietvedības sekretāres pozīcijā. Tomēr vēlme celt savu profesionālo kompetenci un attīstīties grāmatvedības jomā ļāva viņai virzīties tālāk. Anastasija ieguva vidējo profesionālo izglītību grāmatvedībā un bakalaura grādu ekonomikā. Šobrīd Anastasija strādā ar Orients Audit & Finance satrptautiskiem klientiem, apvienojot algu grāmatvedes un galvenā grāmatveža palīga lomas. Klienti augsti novērtē viņas augstas precizitātes un atbildības līmeni.

Irēna Gornika

Grāmatvede
Irēnai ir vairāk kā 25 gadu pieredze grāmatvedībā. Pirms pievienoties Orients Audit & Finance viņa vairākus gadus ir strādājusi lielajā publiskā kapitālsabiedrībā kā vecākā grāmatvede. Irēna atbildēja arī par jaunu SAP programmatūras moduļu ieviešanu. Šobrīd viņa veiksmīgi pielieto savu plašu grāmatvedības pieredzi un padziļinātu ERP sistēmu izpratni sadarbībā ar Orients Audit & Finance klientiem.

Sazināties ar mums

Tikšanās veids