Finanšu vadība

Finanšu vadības fokuss ir vērsts uz finanšu sniegumu, kas ir klienta biznesa vadības procesu rezultāts.

Finanšu vadības konsultācijas
Budžetēšana: budžeta plānošana un izpildes analīze
Būtiskāko veiktspējas rādītāju (KPI) noteikšana un analīze
Iekšējo datu plūsmu un kontroles sistēmu audits
Praktiskās rekomendācijas darbības efektivitātes paaugstināšanā
Stratēģisko lēmumu ietekmes prognozēšana uz naudas plūsmu un rentabilitāti
Rīku paneļu (Dashboard) izveidošana
Rentabilitātes radītāju analīze, padomi tās uzlabošanai
Finanšu atskaišu veidošana un tās automatizācija
Biznesa datu analīze ar datu analītikas rīka palīdzība (PowerBi, SQL, Python, Excel, u.c.)

Finanšu vadība kā biznesa TRANSFORMĀCIJA rīks

Finanšu vadības funkcija ir kritiska jebkura izmēra uzņēmumiem - tā ir viena no biznesa veiksmīgas izaugsmes un ilgtermiņa mērķu sasniegšanas pamatkomponentiem.

Finanšu vadība ir dzinējs priekš stabilas un ilgtspējīgas uzņēmuma attīstības. Orients Audit & Finance komanda piedāvā profesionālu atbalstu Finanšu vadībā.

Lielo mērķu sasniegšanai vieglāk sākt ar maziem soļiem. 

Mēs palīdzēsim panākt veiksmīgu biznesa transformāciju

  • uzlabojot iekšējus procesus un to kontroles mehānismus, 
  • sakārtojot datu plūsmas,
  • dziļāk izprotot uzņēmuma darbību no finanšu un ESG puses.

Mūsu pieredzē ir veiksmīgi realizētie projekti par PowerBI, Excel, Python, SQL ieviešanu uzņēmuma darbības datu analīzes procesā, finanšu atskaišu automatizācijā un dashboard izveidošanā priekš efektīvas un savlaicīgas datu analīzes.

Efektīvai lēmumu pieņemšanai ir nepieciešams pamats, kas mūsdienās ir dati. Mums ir plaša pieredze darbā ar lieliem datiem finanšu un ESG jomā. Sadarbības ietvaros mēs palīdzam mūsu klientiem sakārtot iekšējo datu plūsmas sistēmu, izveidot praktiski pielietojamos datu analīzes risinājumus un īstenot to reālajā dzīvē, kā arī pārveidot finanšu un ilgtspējas ziņojumu datus iXBRL formātā.

Vairāk lasi šeit:

Jūsu datu kvalitātei ir noteicoša nozīme.

Pakalpojumi

Nozares