Finanšu vadība

Finanšu vadības fokuss ir vērsts uz finanšu sniegumu, kas ir klienta biznesa vadības procesu rezultāts.

Finanšu vadības konsultācijas
Budžetēšana: budžeta plānošana un izpildes analīze
Būtiskāko veiktspējas rādītāju (KPI) noteikšana un analīze
Iekšējo datu plūsmu un kontroles sistēmu audits
Praktiskās rekomendācijas darbības efektivitātes paaugstināšanā
Stratēģisko lēmumu ietekmes prognozēšana uz naudas plūsmu un rentabilitāti
Rīku paneļu (Dashboard) izveidošana
Rentabilitātes radītāju analīze, padomi tās uzlabošanai
Finanšu atskaišu veidošana un tās automatizācija
Biznesa datu analīze ar datu analītikas rīka palīdzība (PowerBi, SQL, Python, Excel, u.c.)

Finanšu vadība kā biznesa TRANSFORMĀCIJA rīks

Finanšu vadības funkcija ir kritiska jebkura izmēra uzņēmumiem - tā ir viena no biznesa veiksmīgas izaugsmes un ilgtermiņa mērķu sasniegšanas pamatkomponentiem.

Finanšu vadība ir dzinējs priekš stabilas un ilgtspējīgas uzņēmuma attīstības. Orients Audit & Finance komanda piedāvā profesionālu atbalstu Finanšu vadībā.

Lielo mērķu sasniegšanai vieglāk sākt ar maziem soļiem. 

Mēs palīdzēsim panākt veiksmīgu biznesa transformāciju

  • uzlabojot iekšējus procesus un to kontroles mehānismus, 
  • sakārtojot datu plūsmas,
  • dziļāk izprotot uzņēmuma darbību no finanšu un ESG puses.

Mūsu pieredzē ir veiksmīgi realizētie projekti par PowerBI, Excel, Python, SQL ieviešanu uzņēmuma darbības datu analīzes procesā, finanšu atskaišu automatizācijā un dashboard izveidošanā priekš efektīvas un savlaicīgas datu analīzes.

Efektīvai lēmumu pieņemšanai ir nepieciešams pamats, kas mūsdienās ir dati. Mums ir plaša pieredze darbā ar lieliem datiem finanšu un ESG jomā. Sadarbības ietvaros mēs palīdzam mūsu klientiem sakārtot iekšējo datu plūsmas sistēmu, izveidot praktiski pielietojamos datu analīzes risinājumus un īstenot to reālajā dzīvē, kā arī pārveidot finanšu un ilgtspējas ziņojumu datus iXBRL formātā.

Vairāk lasi šeit:

Jūsu datu kvalitātei ir noteicoša nozīme.

Pakalpojumi

Grāmatvedība

Grāmatvedība mums nozīmē būt partneriem. Mēs uzņemamies atbildību un esam kopā ar klientiem kāpumos un kritumos.

Uzzināt vairāk
ESEF ziņojumi

Mēs esam pieredzējošs iXBRL iezīmēšanas rīku ieviesējs un konsultāciju partneris uzņēmumiem un revidentiem

Uzzināt vairāk
Transferta cenas

Transfertcenu pakalpojumi palīdz mūsu klientiem noteikt saprātīgas transferta cenas un vienmēr palikt fokusētiem.

Uzzināt vairāk
VID uzziņa

Mēs palīdzam saņemt VID uzziņu gadījumos, kad plānojot darījumu, nodokļu piemērošana rada šaubas.

Uzzināt vairāk
Revīzija un pārbaude

Revīzija ir mūsu uzņēmuma sirds - ar to viss ir sācies. Šodien tā apvieno gadiem uzkrāto pieredzi un progresīvo pieeju darbam.

Uzzināt vairāk
Ilgtspējas ziņojums

Atbalsts digitalā ilgtspējas ziņojuma veidošanā, kas paver iespējas un taupa resursus ilgtermiņā.

Uzzināt vairāk
Nodokļu konsultācijas

Nodokļu jautājumos mūsu viedoklis ir pārdomāts un pamatots. Pirms atbildes sniegšanas domājam divas vai pat trīs reizes.

Uzzināt vairāk

Nozares

Tirdzniecība
Nekustamā īpašuma apsaimniekošana
Inovāciju tehnoloģijas
Viesnīcas un ēdināšanas pakalpojumi
Kuģu būve un kuģu remonts
Profesionālie pakalpojumi
Iepakojuma ražošana
Finanšu tehnoloģijas
Telekomunikācijas
Investīciju darbība
Jaunuzņēmumi
Enerģētika un infrastruktūra
Radiostācijas darbība
Gaļas un mājputnu gaļas izstrādājumu ražošana
Dažādas apkalpojošās nozares
Apsardzes pakalpojumi
Transports un loģistika
Pašvaldības un pašvaldību kapitālsabiedrības
Medicīna
Būvniecība un projektu vadība
Pārtikas, tekstilizstrādājumu un cita veida ražošana
Metāla izstrādājumu apstrāde
Fizisko personu kreditēšana
Tūroperatora darbība
Grants, smilts un akmens ieguve
Informāciju tehnoloģijas
Maksājumu pakalpojumi

Sazināties ar mums

Tikšanās veids