Finanšu vadība

Efektīva finanšu vadība

Finanšu vadība asociējas ar lieliem uzņēmumiem. Vieglāk iedomāties to īstenojam ražošanas uzņēmumos. Taču patiesībā par to ir jādomā arī augošu uzņēmumu un jaunuzņēmumu vadītājiem. Arī tādiem, kuri tikai nodrošina pakalpojumus un nepārvalda iekārtas.

Kāpēc 2021. gadā finanšu vadība ir kļuvusi aktuāla dažāda lieluma uzņēmumiem? Tāpēc, ka ikviens uzņēmums saskaras ar daudz un dažādiem ārējiem faktoriem, kas var ietekmēt tā biznesu, — mārketings, pārdošanas kanālu vadība, informācijas tehnoloģiju (IT) risinājumu izstrāde. Līdz ar to efektīva finanšu vadība ir uzņēmuma norišu plānošanas instruments. Saskaņā ar definīciju tā ir finanšu resursu pārvaldīšana dažādos uzņēmuma segmentos ar mērķi tos izmantot iespējami efektīvāk un īstajā brīdī ieraudzīt, ka nepieciešams vēl papildu finansējums.

Īsto vērtību apzinās krīžu laikā

Patieso finanšu vadības lomu var novērtēt tieši tagad — ekonomiskajā krīzē. Ir cilvēki un uzņēmumi, kas ir veidojuši uzkrājumus un domājuši par nākotni, un ir tādi, kuri to nav darījuši. Covid-19 krīzē valsts institūcijas lemj par atbalsta piešķiršanu. Tās pēta uzņēmuma attīstības vēsturi, skatās, vai uzņēmums vai saistīto personu grupa 2019. gadā nebija nonākusi grūtībās, vērtē, kāda finanšu situācija bija 2020. gadā. Uzņēmumi, kas Komisijas regulas Nr. 651/2014 izpratnē 2019. gadā tika definēti kā grūtības nonākuši, nevar saņemt Covid-19 krīzes skartiem uzņēmumiem paredzētu apgrozāmo līdzekļu grantu, kas tiek piešķirts, lai kompensētu apgrozāmo līdzekļu plūsmas kritumu 2020. gadā. Jāsaka, ka tiem uzņēmumiem, kuri ir veikuši grāmatvedības uzskaiti saskaņā ar ilgtspējīgiem finanšu vadības plāniem, iegūt grūtībās nonākuša uzņēmuma (GNU) statusu ir daudz mazākas izredzes nekā tiem, kas nav veikuši finanšu vadību.

Efektīvas finanšu vadības ietekme

Kā ilgtspējīgu ekonomiski nepamatotu finanšu vadības piemēru var minēt to, ka, piemēram, 2019. gadā veikalā tika veikts remonts, un visas izmaksas tika norakstītas kā zaudējumi tajā pašā gadā. Taču no ekonomiskā viedokļa tas ir nepareizi — uzņēmums viena gada laikā uzrāda lielus izdevumus, bet nākamajos gados — peļņu. Ja šī veikala uzņēmējdarbība notiek mērenos apstākļos un veiksmīgā tirgū, tad šāda rīcība var nepiesaistīt vadītāja uzmanību. Taču šodien — krīzes periodā, kad veikals vēlētos pieteikties Covid-19 atbalstam, iepriekš aprakstītā ekonomiski nepamatotā rīcība, kas izraisīja uzņēmuma zaudējumus 2019. gadā, varētu kļūt par cēloni tam, ka uzņēmums iegūst grūtībās nonākuša uzņēmuma statusu un nesaņem tam domāto atbalstu. Ir saprotams, cik šāda situācija varētu būt liktenīga neliela uzņēmuma dzīvotspējai krīzes laikā. Nodrošinot gudru finanšu vadību, pareizāk būtu šīs investīcijas kā izdevumus norakstīt, sadalot tās vairāku gadu garumā, jo veikals izmantos šīs telpas sava labuma gūšanai ilgstošā laika periodā, nevis tikai vienā konkrētajā gadā. Ar šādu efektīvu un pārdomātu finanšu vadību uzņēmums izvairītos no zaudējumiem 2019. gadā un līdz ar to nākamajos gados — no riska nesaņemt krīzes atbalstu. Uzņēmumu vadītāji par šādām situācijām bieži nemaz nedomā. Taču uzņēmējam bez finanšu vadītāja pašam ir grūti iedomāties, kā rīcība vai nerīkošanās 2019. gadā ietekmēs viņa dzīvi pēc vairākiem gadiem. Un tas ir finanšu vadības uzdevums — plānot un paredzēt, kā izdevumi šodien var ietekmēt nākamo gadu finanšu rādītājus, ņemot vērā arī iespējamās finanšu krīzes un citus apstākļus, kas šajā mirklī vēl nav prognozējami. Pēc gada var izrādīties, ka krīzē var izdzīvot un saņemt atbalstus tikai tie, kuri ir nodrošinājuši efektīvu finanšu vadību.

Grāmatvedis nav finanšu vadītājs

Vai par finanšu vadību nevar domāt grāmatvedis? Nē, jo grāmatvedis ir izpildītājs, kas dara savu darbu — rīkojas saskaņā ar vadlīnijām, kas, protams, atbilst likumdošanai. Taču grāmatvedim būtu jāstrādā saskaņā ar finanšu vadītāja norādījumiem. Ja šādu norādījumu nav, tad grāmatvedis pats pieņem lēmumu, kā rīkoties. Tas parasti nav nepareizi, bet var nesaskanēt ar uzņēmuma interesēm ilgtermiņā. Grāmatvedības uzdevums nav domāt par plānošanu, peļņas esamību vai neesamību. Grāmatvedības uzdevums ir pareizi iegrāmatot un apstrādāt konkrētu dokumentu. Ja nav finanšu vadītāja, arī uzņēmuma vadītājs var noteikt finanšu plānošanas principus un saskaņot tos ar grāmatvedi.

Kad jāsāk domāt par finanšu vadību?

Finanšu vadībai uzmanība būtu īpaši jāpievērš tādiem uzņēmumiem, kas vai nu grib strauji attīstīties, vai arī veidot jaunus produktus. Tas var būt arī mazs uzņēmums, kam ir lieli plāni. Otrs gadījums, kad pilnīgi noteikti ir jādomā par finanšu vadību, — uzņēmums plāno piesaistīt investīcijas vai ņemt kredītus. Trešais gadījums — kad ir vairāki (kaut vai nelieli) uzņēmumi, kas pieder vienam īpašniekam, un tiem ir savstarpēji saistīti darījumi vai tie darbojas vienā nozarē. Tad parasti šķiet, ka viss notiek atbilstoši, uzņēmumi strādā. Grāmatvede sakārto katru uzņēmumu atsevišķi. Taču brīdī, kad kādam no uzņēmumiem rodas finanšu problēmas, var gadīties, ka rodas jautājumi, uz kuriem vairs nav tik vienkārši atbildēt, skatoties tikai uz atsevišķu uzņēmumu, bet kopbildes trūkst. Lai atrisinātu šāda veida problēmas, uz saistītiem uzņēmumiem tomēr bieži vien jāsāk skatīties kā uz grupu, jāiziet cauri sarežģītiem procesiem, pagātnes notikumu analīzei. Tas viss ir laikietilpīgi un dārgi. Tāpēc uzņēmuma vadītājam jāpatur prātā — ja nav finanšu vadītāja, tad šie procesi netiks savlaicīgi pārraudzīti un atbilstoši sakārtoti, bet uzņēmuma riski nokļūt finanšu nenoteiktības situācijā būs daudz lielāki.

Svarīgs instruments konkurētspējas celšanai

Efektīva finanšu vadība ir arī viens no veidiem, kā celt savu konkurētspēju. Piemēram, investīciju piesaistes gadījumā, īpaši tas attiecas uz jaunuzņēmumiem. Tiek iztērēts daudz naudas. Turklāt tā ir investoru nauda. Ja uzņēmumam ir skaidrība par to, kā pareizi sakārtot procesus jau brīdī, kad produkts vai pakalpojums vēl tikai nonāk tirgū, tad uzņēmums jau ir ieguvis konkurētspēju. Ja finanšu jautājumi ir sakārtoti, ātrāk ir iespējams identificēt, ka kaut kas nestrādā, kur pieprasījums ir labs, kur nepieciešams piesaistīt papildu cilvēkresursus. Šāda pieeja ļauj efektīvāk pieņemt lēmumus, un strauji augošam uzņēmumam tas ir ļoti svarīgi. Pretējā gadījumā viss parasti notiek saskaņā ar uzņēmēja intuīciju, un problēmas tiek identificētas tikai brīdī, kad kaut kas nav kārtībā, — pēkšņi kaut kas nestrādā, kaut ko nav iespējams saprast, nevar atskaitīties investoriem. Protams, tas notiek tāpēc, ka uzņēmējs ir pilnībā fokusējies uz savu produktu, bet ar to var nebūt pietiekami, lai uzvarētu konkurences cīņā. Jāsaprot, ka uzņēmumi sasniedz ievērojami straujāku izaugsmi, kad izprot savus galvenos rādītājus un zina, cik maksā jaunu klientu iegūšana dažādos tirgos un segmentos. Ir svarīgi zināt, kad ir pienācis laiks ieguldīt izaugsmē.

Kā atrast sava uzņēmuma finanšu vadītāju?

Finanšu direktoru, kas spēj pārraudzīt un vadīt uzņēmuma finanses, Latvijā ir maz. Viņu pakalpojumi ir dārgi, tāpēc tos var atļauties tikai lieli uzņēmumi. Realitātē daudziem uzņēmumiem, it īpaši agrīnā attīstības stadijā, finanšu komandai ir atvēlēts ierobežots budžets un iespējas. Tomēr tiem ir nepieciešams efektīvi pārvaldīt veiksmīgu un dažreiz arī strauju izaugsmi. Šādiem uzņēmumiem noteikti ir vērts padomāt par finanšu vadītāja piesaisti ārpakalpojumā. Taču, ja uzņēmums gatavojas investīciju piesaistei, tad ir vērts apsvērt finanšu direktora algošanu uzņēmumā darbam pilnā slodzē. Īpaši tas attiecas uz jaunuzņēmumiem, jo investori vienmēr rūpīgi pēta komandas sastāvu. Finanšu vadītājs atbrīvos uzņēmuma vadītāja laiku citiem uzdevumiem, digitalizēs finanšu vadības procesus un sagatavos pamatu stratēģisku un peļņu nesošu lēmumu pieņemšanai. Vadītājam gan ikdienas, gan stratēģisku lēmumu pieņemšanā ir svarīgi saprast, piemēram, kā rodas atšķirības starp aprēķināto peļņu un reālo naudu uzņēmuma kontā, jo nereti mēdz gadīties tā, ka pelnītspējīgam uzņēmumam rodas problēmas ar maksātspēju. Un tad ir jautājums, kā tas var notikt. Izvēloties finanšu vadītāju vai finanšu vadības pakalpojumu sniedzēju, ir jāņem vērā pieredze tieši finanšu vadībā. Finanšu direktoram mūsdienās ir nepieciešama izpratne par daudziem un sarežģītiem faktoriem, kas skar biznesa modeli un nav tieši saistīti ar finansēm. Galvenais ir izpratne par to, kas notiek šodien, un to, kas var notikt rīt. Iedziļināties nozarē, ar ko iepriekš nav bijusi saistība, — tam būs vajadzīgs laiks, tāpēc arī iepriekšēja pieredze ir svarīga.

Vispirms jāsakārto pats uzņēmums

Algojot finanšu vadītāju, vienmēr būtu jāsāk ar pilnvērtīgu grāmatvedības uzskaiti. Tas nozīmē — ciešā sadarbībā ar grāmatvežiem izstrādāt uzņēmuma specifikai atbilstošu uzskaites politiku, ieviest finanšu uzskaites metodiku un finanšu vadības sistēmu, maksimāli izmantojot visu uzņēmuma rīcībā esošo programmnodrošinājumu. Ja nav sakārtota grāmatvedības uzskaites metodika, tad nav iespējams iegūt pietiekami objektīvus, ticamus un salīdzināmus finanšu datus, kas savukārt liedz iespēju gūt patiesu un skaidru priekšstatu par uzņēmuma finansiālo stāvokli. Rezultātā nav iespējama sekmīga uzņēmuma vadīšana un kontrole. Nav iespējams paredzēt tā perspektīvo attīstību. Finanšu direktora pienākums ir rūpīgi sekot līdzi tam, kas ir svarīgi konkrētajam uzņēmumam. Katram uzņēmumam ir jānosaka būtiskākos finanšu darbības rādītājus, kas atspoguļo uzņēmuma stabilitāti un finanšu resursu izmantošanas efektivitāti. Jebkurā biznesā var noteikt aptuveni 10 vērtēšanas rādītājus — peļņa, apgrozījums, marža, likviditāte, rentabilitāte. Būtu jāseko, kas tos ietekmē un kā tie veidojas. Tieši šie rādītāji rezultātā parasti interesē uzņēmuma vadītāju. Daudzus uzņēmuma izaicinājumus un riskus var novērst, ja ir skaidri definētas uzņēmuma izaugsmes metrikas pārskats un precīzas naudas plūsmas prognozes.

Nepareizas plānošanas cena

Finanšu vadība mūsdienās ir nepieciešamība. Taču lielākā daļa uzņēmēju par to nedomā līdz brīdim, kamēr to uzņēmumi nav kļuvuši par lieliem uzņēmumiem. Tomēr daudzi par tādiem nekļūst, jo uzņēmuma finanses ir nepareizi saplānotas vai arī tās nav saplānotas vispār. Uzņēmumā norisinās daudz procesu, tāpēc ilgtermiņā nevar skatīties tikai uz peļņu. Tiek lēsts, ka septiņi no desmit jaunizveidotiem uzņēmumiem neizdzīvo pirmo desmit gadu laikā — galvenokārt tāpēc, ka uzņēmumā trūkst finanšu skaidrības. Daudzus no šiem izaicinājumiem un riskiem var novērst, ja eksistē skaidrs uzņēmuma finanšu vadības plāns. Uzņēmuma vadītāji ne vienmēr pietekami pievērš uzmanību un spēj novērtēt neapšaubāmu finanšu uzskaites, plānošanas un kontroles pasākumu nozīmi. Nereti gadās, ka vadītāji sāk plānot un kontrolēt uzņēmuma ienākumus un izdevumus, kā arī tā līdzekļu kustību, tikai saskaroties ar finansiālām grūtībām, kad plānot un kontrolēt jau ir par vēlu. Sekojot ienākumiem un izdevumiem, plānojot tos, rodas iespēja laikus saskatīt iespējamos zaudējumus, noteikt “šaurās vietas” un ieviest nepieciešamās korekcijas finanšu plānā, tādējādi nepieļaujot vai būtiski samazinot zaudējumu rašanās varbūtību vai to iespējamo apmēru.

Jeļena Tihenko

Partnere, grāmatvedības un konsultāciju nodaļas vadītāja