Iepazīsti mūsu platformu, lai veidotu stiprāku biznesu

Mēs pārvēršam datus biznesa vērtībā. Revīzijas, finanšu vadības un nodokļu eksperti ar 20+ gadu pieredzi. Līderi Baltijā ilgtspējas un digitālo ziņojumu ieviešanā.

Esam biedri

Mūsu pakalpojumi

Revīzija un pārbaude

Revīzija ir mūsu uzņēmuma sirds - ar to viss ir sācies. Šodien tā apvieno gadiem uzkrāto pieredzi un progresīvo pieeju darbam.

Uzzināt vairāk
Nodokļu konsultācijas

Nodokļu jautājumos mūsu viedoklis ir pārdomāts un pamatots. Pirms atbildes sniegšanas domājam divas vai pat trīs reizes.

Uzzināt vairāk
Grāmatvedība

Grāmatvedība mums nozīmē būt partneriem. Mēs uzņemamies atbildību un esam kopā ar klientiem kāpumos un kritumos.

Uzzināt vairāk
Ilgtspējas ziņojums

Atbalsts digitalā ilgtspējas ziņojuma veidošanā, kas paver iespējas un taupa resursus ilgtermiņā.

Uzzināt vairāk
Finanšu vadība

Finanšu vadības fokuss ir vērsts uz finanšu sniegumu, kas ir klienta biznesa vadības procesu rezultāts.

Uzzināt vairāk
ESEF ziņojumi

Mēs esam pieredzējošs iXBRL iezīmēšanas rīku ieviesējs un konsultāciju partneris uzņēmumiem un revidentiem

Uzzināt vairāk
Transferta cenas

Transfertcenu pakalpojumi palīdz mūsu klientiem noteikt saprātīgas transferta cenas un vienmēr palikt fokusētiem.

Uzzināt vairāk
VID uzziņa

Mēs palīdzam saņemt VID uzziņu gadījumos, kad plānojot darījumu, nodokļu piemērošana rada šaubas.

Uzzināt vairāk

Mūsu pieeja sadarbībai

Fundamentāla

Mēs fokusējamies uz ilgtspējīgiem rezultātiem.

Inovatīva

Efektīvs darba process ir mūsu prioritāte.

Datos balstīta

Mēs pārvēršam biznesu uzticamos datos.

Individuāla

Mēs redzam galveno mērķi un esam elastīgi savā pieejā.

Dažas nozares, ar kurām mēs strādājam.

Neredzi savējo? Sūti pieprasījumu
Pārtikas, tekstilizstrādājumu un cita veida ražošana
Medicīna
Viesnīcas un ēdināšanas pakalpojumi
Enerģētika un infrastruktūra
Nekustamā īpašuma apsaimniekošana
Būvniecība un projektu vadība
Inovāciju tehnoloģijas
Transports un loģistika
Investīciju darbība
Jaunuzņēmumi
Mūsu klienti

Iepazīsti mūsu komandu

Par mums

Natālija Zaiceva

Vadošā partnere, zvērināta revidente, sertificēta nodokļu konsultante
Revīzija un uzņēmējdarbība ir Natālijas sirdslieta. Savā profesionālajā dzīvē viņa ir bijusi godīgs un uzticams sadarbības partneris 200+ dažādu nozaru uzņēmumiem, vadot revīziju Lielajā četriniekā un Orients Audit & Finance. Šobrīd Natālija turpina vadīt savu revīzijas praksi un aktīvi piedalās revidenta profesijas pilnveidošanā un prestiža celšanā. Trīs sasaukumus pēc kārtas Natālija darbojās Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas valdē, kā arī vadīja tajā Ētikas komiteju. Šobrīd viņa turpina būt LZRA Ētikas komitejas locekle. Natālija lasa seminārus topošajiem zvērinātiem revidentiem un piedalās Finanšu ministrijas darba grupā, kuras mērķis ir izstrādāt Latvijas Republikas normatīvos aktus attiecībā uz korporatīvo ilgtspējas ziņu sniegšanu.

Jekaterina Novicka

Partnere, digitizācija un ESG datu sistēmas
Jekaterina ir doktora grāda kandidāts. Viņa pēta uzņēmumu lielo datu analīzes spēju un XBRL sistēmu ietekmi uz vadības lēmuma pieņemšanas procesiem un biznesa rezultātiem. Jekaterina ir vadošā eksperte Baltijā un Skandināvijā Eiropas vienotā elektroniskā ziņošanas formāta (ESEF) ieviešanā finanšu un ilgtspējas pārskatiem saskaņā ar SFPS un ESRS XBRL taksonomijām. Pirms Orients, viņas pieredze bija saistīta ar Latvijas jaunuzņēmumu ekosistēmas veidošanu un darbību starptautiskā riska kapitāla investīciju fondā.

Jeļena Tihenko

Partnere, grāmatvedības un konsultāciju nodaļas vadītāja
Jeļenai ir daudzu gadu pieredze kā galvenajai grāmatvedei tirdzniecības un ražošanas uzņēmumos. 2012. gadā viņa pievienojās Orients Audit & Finance komandai un te ieguva padziļinātas praktiskas zināšanas grāmatvedības un finanšu vadības jomā starptautiskajos uzņēmumos, jo īpaši informācijas tehnoloģiju un finanšu tehnoloģiju nozarē. Jeļenas daudzpusīgā pieredze ļauj viņai veiksmīgi veidot Orients Audit & Finance nākamās paaudzes grāmatvedības un konsultāciju nodaļu. Komandas un procesu vadīšana, jaunu risinājumu meklēšana ir tas, kas aizrauj Jeļenu un virza viņas personīgo izaugsmi.

Ina Spridzāne

Nodokļu projektu vadītāja, sertificēta nodokļu konsultante
Inai ir 30 gadu pieredze nodokļu piemērošanā. Konsultatīvā pieredze ir iegūta 17 gadus strādājot nodokļu konsultāciju nodaļā PricewaterhouseCoopers, kā arī pirms tam Valsts Ieņēmumu Dienestā. Savā profesionālā ceļa gaitā Ina ir veikusi arī finanšu nozares uzņēmumu grupas iekšējā nodokļu konsultanta pienākumus. Inai ir plaša pieredze netiešo nodokļu piemērošanā (PVN, akcīzes nodoklis u.c.), kā arī viņa labi pārzina tiešo nodokļu piemērošanu. Ina ir sertificēta nodokļu konsultante, viena no Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas (LNKA) dibinātājām un daudzu publikāciju par nodokļu tēmām autore. Inai ir iegūti divi maģistra grādi ekonomikā un uzņēmumu vadībā.

Vai tev ir konkrēts jautājums?