Ilgtspējas pārskats
2022

Tavs ilgtspējīgs revīzijas un finanšu pakalpojumu partneris.
Ilgtspējas pārskats

Mēs atbalstām uzņēmumus ilgtspējīgā attīstībā.

Orients Audit & Finance vīzija ir kļūt par vadošo ilgtspējīgo revīzijas, grāmatvedības, nodokļu, digitālo atskaišu un ilgtspējas jomas pakalpojumu sniedzēju, kas balstās uz tradicionālām profesionālām vērtībām, efektīviem, inovatīviem iekšējiem procesiem un elastīgu sadarbības modeli ar partneriem.

Pirmais ilgtspējīgs revidentu birojs

Esam pirmais Latvijas revidentu un finanšu konsultantu birojs, kas publicē savu ilgtspējas pārskatu. Ja vēlies pārmaiņas, sāc ar sevi.

Prioritārās atbildība jomas

Saskaņā ar Ilgtspējas grāmatvedības standartu padomes izdoto standartu (SASB) prioritārie aspekti finanšu pakalpojumu sektorā ir sociālā un pārvaldes joma.

Stratēģiskie ESG pamatprincipi

Atbildīga uzņēmējdarbība un atklāta komunikācija ir tie principi, kurus esam sev definējuši par pamatu uzņēmuma ilgtermiņa attīštības strateģijai.

Eknomiskais pienesums

Salīdzinot 2020. un 2021. gadus kopējā gada neto apgrozījuma izaugsme sastādīja 45%, un samaksāto visu nodokļu kopsummma palielinājās par 52%.

Uzņēmuma un klientu datu drošība

Klientu un darbinieku datu drošība ir mūsu prioritāte, līdz ar to, mēs pastāvīgi strādājam pie tā, lai nodrošinātu labākus risinājumus informācijas apmaiņai un uzglabāšanai.

Ārējā uzraudzība

Mūsu pakalpojumu sniegšanas atbilstība likumdošanas prasībām tiek uzraudzīta no Latvijas Zvērinātu Revidentu Asociācijas, Finanšu Ministrijas, VID un starptautiskās asociācijas Integra International puses.

VID licence grāmatvedībai

Saņēmām VID licenci grāmatvedības ārpakalpojumu sniegšanai, Par prioritāti izvirzīta iekšējās kontroles un risku izvērtēšanas procedūru pilnveide.

CO2 pēdas aprēķins

Mēs esam aprēķinājuši savu Scope 2 emisijas par 2020. un 2021. gadu. Mūsu ieguldījums CO2 pēdas samazināšanai ir elektroniskā dokumentu glabāšana, darbs no mājām un energoefektīvas telpas.

Vai vēlies uzzināt vairāk par Orients ilgtspējīgām darbībām?