XBRL
ESG un ilgtspēja
Tehnoloģijas
ESEF

ESEF formāts ilgtspējas digitālajam ziņojumam. Ko tas nozīmē uzņēmumiem?

Apkārt ir daudz satura par ilgtspējas ziņu sniegšanu un šajā informācijas plūsmā ir viegli apmaldīties. Tomēr šodien ES ir skaidrs regulatīvais rāmis - Korporatīvā ilgtspējas ziņošanas direktīva (CSRD), kura nosaka ilgtspējas ziņu sniegšanu iXBRL formātā.

CSRD ir noteikts, ka sākotnēji ilgtspējas ziņas būs jāsniedz lieliem uzņēmumiem un tās būs daļa no uzņēmuma vadības ziņojuma gada pārskatā. Ziņas tiks sniegtas saskaņā ar Eiropas ilgtspējas ziņošanas standartiem (European Sustainability Reporting Standards - ESRS), ko 2023. gada vasarā apstiprināja Eiropas Komisija. Papildus tam Korporatīvā ilgtspējas ziņošanas direktīva nosaka, ka ilgtspējas ziņas tiks sniegtas digitālā veidā saskaņā ar Eiropas vienotu elektronisko formātu (European Single Electronic Format – ESEF). Mēģināsim saprast, ko tas nozīmē uzņēmumiem. 

Eiropas vienotais elektroniskais formāts nozīmē ziņu sniegšanu mašīnlasāmā un cilvēklasāmā formātā - Inline XBRL (iXBRL). Šis atvērts datu formāts ir izgudrots jau divdesmit piecus gadus atpakaļ ASV, tomēr tikai tagad aktīvi ienāk mūsu dzīvē līdz ar pārējo industrijas 4.0 un 5.0 tehnoloģiju strauju attīstību. Biržā esošie emitenti jau kopš 2021. gada sniedz savus konsolidētos gada pārskatus ESEF formātā saskaņā ar SFPS taksonomiju

XBRL formāts ir domāts efektīvam darbam ar lieliem datiem, ko apstrādā sistēmas ar mākslīgā intelekta vai mašīnmācīšanās algoritmu dzinējiem. Savā ziņā iXBRL ieviešana no regulatora puses ir revolūcija ne tikai digitālajos ziņojumos, bet arī krietns iekšējo datu apstrādes un procesu sistēmu izaicinājums. Tomēr tā ir arī milzīga iespēja tiem, kas savlaicīgi sapratīs, ka par ilgtspēju ir jādomā digitāli.

Lai konvertētu cilvēklasāmo formātu, kuram esam pieraduši – Word, Excel, PDF uz iXBRL formātu ir nepieciešams specializēts rīks, kurā ir iebūvēta attiecīgo standartu digitālā taksnomija, piemēram SFPS vai ESRS. Šobrīd mēs gaidām, kad gaismu ieraudzīs ESRS digitālā taksonomija - vārdnīca, kas definē un sasaista datu elementus un attiecības ilgtspējas ziņošanas nolūkiem. Minētais konvertēšanas process saucās par iXBRL datu marķēšanu, kas notiek manuāli. Papildus rīkam, marķēšana prasa profesionālās iemaņas un ir laikietilpīgs process. Tāpēc, ziņojot digitāli par ilgtspēju, ir svarīgi atrast profesionālos partnerus, kas spēs atbalstīt vai veikt marķēšanu uzņēmuma vietā maksimāli efektīvi. 

Šobrīd praksē pārsvarā ilgtspējas ziņošanas uzdevums uzņēmumā tiek deleģēts par ilgtspēju atbildīgajam darbiniekam. Ar brīdi, kad uzņēmums kļūst par CSRD subjektu un tiek ieviesta digitālā ziņošana, notiek izmaiņas atbildības zonās. Pirmkārt, gada pārskata sastādīšana, kurā tiks iekļautas ilgtspējas ziņojums, ir galvenā grāmatveža atbildība. Otrkārt, saskaņā ar jaunu direktīvu ilgtspējas ziņām tiek piemērota ierobežotā pārbaude no zvērinātu revidentu puses

Tātad atbildīgai personai par gada pārskata laicīgu nodošanu, papildus ierastā gada pārskata sastādīšanas procesa, ir jāierēķina laiks un jānodrošina ekspertīze un resursi (finanšu un cilvēku) darbam ar revidentiem pie vēl diviem pārbaudes uzdevumiem - ilgtspējas ziņojuma pārbaudes un ESEF formāta pārbaudes (lasi vairāk par šo: https://www.orients.lv/blog/ilgtspeja-un-parbaude/).

Pēc pāris gadiem tiks izveidots Eiropas vienotais piekļuves punkts (European Single Access Point – ESAP), kurā tiks apkopoti un pieejami jebkuram interesantam visi ES dalībvalsts uzņēmumu finanšu un ilgtspējas dati mašīnlasāmā formātā. Tādā veidā digitālais iXBRL ziņošanas formāts atver zelta lādi, kad digitālā transformācija nozīmē efektīvu darbu ar lieliem datiem. 

Tāpēc jāatceras, ka efektīva vides, sociālās un pārvaldības (ESG) ziņošanas stratēģija sākas ar kvalitatīviem datu avotiem, kā arī ESRS digitālā taksonomija ir vadlīnijas, kas jāievēro, pārstrukturējot savas iekšējās datu plūsmas. Šajā procesā primāri jābūt iesaistītiem datu analītiķiem, grāmatvežiem, finansistiem un pārējiem, kas uzņēmuma ir atbildīgs par tā datiem un var iedot rāmi ilgtspējas specialistam stratēģijas izvēlei. 

Izvēloties rīku, kas konvertē atskaišu cilvēklasāmo formātu uz ESEF formātu, jāmeklē ārējos partnerus ar vairāku gadu pieredzi darbā ar XBRL, vēlams ar valsts valodas zināšanām, jo oficiālā pārskata valoda ir latviešu. Ar kvalitatīvu rīku un uzticamiem partneriem pārskata konvertācija uz ESEF formātu noritēs gludi un ātri. Papildus vadītajiem ir svarīgi izglītot savu komandu par iXBRL datu formātu un potenciāliem riskiem un iespējām, ko tas sniedz uzņēmumam. Kā arī izvēloties zvērinātu revidentu jāpievērš uzmanību gan ekspertīzei ilgtspējas tēmai, gan arī pieredzei attiecībā uz ESEF pārskatu pārbaudi. Esam gandarīti teikt, ka Orients Audit & Finance esam gatavi atbilst aprakstītajiem pieredzes un kompetences kritērijiem gan kā konsultanti, gan kā revidenti. Lai pārrunātu sadarbības iespējas ilgtspējas ziņojumu digitalizācijas vai pārbaudes jautājumos, sazinieties ar mūsu partneri Jekaterinu Novicku: jekaterina@orients.lv.

Secinājumos ir jāakcentē tas, ka iXBRL formāts atskaišu un analītisko rīku pasaulē ir uz palikšanu un tā pielietošanas mērogs ar gadiem tikai paplašināsies. Ir svarīgi jau savlaicīgi sākt ar to iepazīties un pētīt iespējas, ko uz XBRL-balstītas sistēmas piedāvā jaunu ilgtspējas procesu un datu apstrādes griezumā. Kā arī jāatceras, ka kvalitatīvi, uzticami un gudri strukturēti lielie dati kļūst par mūsdienas korporatīvo zeltu.

Tieši par ilgtspējas ziņojuma sastādīšanas pamatprincipiem un tā digitalizāciju runāsim tuvākajā Orients pasākumā “Ilgtspējas ziņojums. Revidenta ieskats būtiskumā un ziņojuma elektroniskais formāts”. Pasākums notiks 3. oktobrī, iepriekšējā reģistrācija ir obligāta: https://forms.gle/K9fd4psHrk7TtgJm9.

Lai uzzinātu vairāk par iXBRL vai iepazītos ar ESRS digitālo taksonomiju, rakstiet Jekaterinai Novickai, jekaterina@orients.lv vai lasiet vairāk par mūsu ESEF atskaišu digitalizācijas pakalpojumiem šeit: https://www.orients.lv/expertise/esef-reporting/.

Jekaterina Novicka

Partnere, ESG datu sistēmu un digitalizācijas vadītāja