ESG un ilgtspēja
XBRL
ESEF
Revīzija

Ilgtspējas ziņojums. Revidenta ieskats būtiskumā un ziņojuma elektroniskais formāts.

CSRD, ESRS, ESEF, XBRL… Kā neapmaldīties abreviatūrās, jaunās regulatīvās normās? Kā saprast, ko tās praktiski nozīmē uzņēmumu vadītajiem, ilgtspējas speciālistiem, grāmatvežiem un citām iesaistītam pusēm? Kas ir svarīgākais gatavojot ilgtspējas ziņojumu?

Saskaņā ar Korporatīvās ilgtspējas ziņošanas direktīvu (CSRD) jau par nākamo gadu pirmiem lieliem uzņēmumiem būs jāpublicē savus ilgtspējas ziņojumus kā daļu no vadības ziņojumiem savos gada pārskatos, izmantojot Eiropas ilgtspējas ziņošanas standartus (ESRS). Šiem ilgtspējas ziņojumiem būs jābūt pārbaudītiem no zvērinātu revidentu puses. Runā, ka šīs jaunās prasības pārskatu veidošanas procesā ir revolucionāras. Tomēr tas vēl nav viss..

Vadības ziņojumam būs jābūt vienotajā elektroniskajā formātā, kur ilgtspējas informācijas tiks iezīmēta ar iXBRL datu formātu izmantojot ESRS taksonomiju (nav tas pas, kas zaļā taksnomija). Skan komplicēti. Tomēr arī tas nav viss..

Ilgtspējas ziņojuma vienotajam elektroniskajam formātam būs nepieciešama vēl papildus zvērināta revidenta pārbaude. Tagad viss.

Šī pasākuma laikā mūsu eksperti apskatīs svarīgākās lietas ilgtspējas ziņojuma veidošanas procesa organizēšanā, ņemot vērā jaunās likumdošanas prasības. Natālija Zaiceva, kas piedalās LR Ilgtspējas ziņošanas likuma izstrādē, prezentēs revidenta skatījumu uz ilgtspējas ziņojumu. Viņa īpaši iedziļināsies uzņēmumu dubultā būtiskuma principu ziņošanas jautājumā. Jekaterina Novicka parādīs kādā veidā ESRS XBRL taksonomija būtiski atvieglo ilgtspējas ziņojuma strukturēšanu un, kā konvertēt Word, PDF, Excel ziņojumu elektroniskajā iXBRL formātā. 

Pasākuma mērķis ir iziet cauri ceļa kartei, kuru ir nepieciešams pārzināt, veidojot cilvēklasāmo un mašīnlasāmo ilgtspējas ziņojuma saturu un, nosakot atbildības zonas uzņēmumā par ilgtspējas ziņojuma izveidi, saskaņā ar jaunu Eiropas un Latvijas likumdošanu. 

Šis pasākums būs vērtīgs lielo uzņēmumu vadītājiem, ilgtspējas vadītajiem un speciālistiem, finanšu direktoriem, galveniem grāmatvežiem un datu analītiķiem.

Dalība pasākumā EUR 50, bez PVN.

Dalība pasākumā Orients Audit & Finance klientiem: EUR 25, bez PVN

Piesaki savu dalību: https://forms.gle/K9fd4psHrk7TtgJm9

Jekaterina Novicka

Partnere, digitizācija un ESG datu sistēmas