ESEF
Tehnoloģijas
XBRL
Starptautisks bizness
SFPS

Ko jaunais emitentu gada pārskatu digitālais ESEF formāts piedāvā privātajiem investoriem?

Šajos mēnešos otro gadu pēc kārtas saskaņā ar Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes (EVTI) prasībām biržā kotētie uzņēmumi nodod savus gada pārskatus regulatoram Eiropas vienotā elektroniskā formātā (European Single Electronic Format - ESEF).

Eiropas vienotais elektroniskais formāts paredz visu emitentu gada pārskatu sagatavošanu XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) formātā, ar papildus Inline XBRL atvērtā datu standarta marķējumiem konsolidētiem gada pārskatiem. ESEF formāts ir gan cilvēklasāms, gan mašīnlasāms, kas ļauj apvienot un efektīvi automatizēt liela apjoma informācijas apstrādi. 

Svarīgi, ka ESEF formāta gada pārskats saskaņā ar Eiropas regulāciju ir vienīgais oficiālais uzņēmuma gada pārskats. Pārējie PDF vai Word emitentu gada pārskatu varianti ir tikai neoficiālās kopijas. 

Tikai ESEF pārskatu pārbauda revidents un izsniedz savu atzinumu gan par cilvēklasāmo, gan par mašīnlasāmo daļu. Papildus jāatzīmē, ka ESEF formāts likvidē valodas barjeru, jo tas ir lasāms visās ES oficiālās valodās.

Būtiski, ka, lai sagatavotu savu gada pārskatu ESEF formātā uzņēmumam ir jāiegulda krietni nozīmīgāks papildus darba, laika un naudas resurss, salīdzinot ar to, kas tiek ieguldīts sagatavojot gada pārskatu PDF vai Word versijā. 

Ko tas šodien nozīmē privātajam investoram Latvijā?

Atbilde ir tajā, ka mainoties ziņošanas datu standartiem, jāmainās tirgum un datu analīzes pieejai un rīkiem. Ar jauno ESEF formātu analīzes paradigma privātajam investoram krietni palielinās, jo datu apjomi un to caurspīdīgums un salīdzināmība kļūst pieejama ikvienam.

 Ja iepriekš privāto investoru analīze primāri balstījās uz konkrēto uzņēmumu pārskatiem, tagad ir iespēja sākumā izvērtēt vairāku uzņēmumu konkrētos radītājus un pēc tam nonākt līdz kāda uzņēmuma pārskata, ja kāds no šiem rādītājiem šķiet interesants tālākai izpētei. 

Cilvēklasāmais dokuments kļūst sekundārs attiecībā pret datiem, kas būs pieejami primāri. Privāto investoru fokusam jāvirzās uz jaunu pieejamu digitālu finanšu pārskatu patēriņu, kas balstās uz: lieliem datiem, mākslīgo intelektu un automatizāciju.

Šādas strukturālas pārmaiņas nenotiek vienā dienā un tam noteikti ir nepieciešams laiks. Notiekošo transformācijas ātrumu nosaka, gan jaunu XBRL balstītu analītisko rīku pieejamība konkrētajā valstī, gan izglītojošās XBRL informācijas un ekspertu pieejamība privātajiem investoriem, gan pašu privāto investoru interese par jaunām iespējām, ko piedāvā jauns tirgus datu standarts, kas tikai ir uzsācis savu ceļu un integrāciju mūsu ikdienā.

Finanšu pārskatu pāreja no papīra, PDF un Word pārskatiem uz XBRL pārskatiem ir dabiskā daļa no progresa, kas notiek visā pasaulē. 

Tāpat, kā kādreiz notika pāreja no papīra vēstulēm uz e-pastiem vai papīra kartēm uz digitālām kartēm. Jaunais formāts ļauj veikt visas tās pašas pārskatu funkcijas, kas agrāk bija pieejamas, taču paver arī virkni jaunu iespēju. Tagad informācija ir skaidrāk definēta, no platformas neatkarīga, pārbaudāma, digitāla un pieejama ikvienam. Katram privātajam investoram šajā situācijā pašam jāsaprot, kādā mērā ir paša interese attīstīt savas iespējas kopā ar tirgus tendencēm. Jo galu galā arī papīra vēstules vēl joprojām var sūtīt, bet vai epasti nebūs efektīvāks saziņas veids?

Tomēr kāds labums no jaunā ESEF formāta ir privātajam investoram?

Lai atbildētu uz šo jautājumu ir jāsaprot, vai tiešām XBRL marķējumu formāts, ko nosaka lietot ESEF, ir tik jauns kā mums šķiet? Atbilde atrodas 2009. gadā, kad ASV Vērtspapīru un valūtas maiņas komisija (U.S. Securities and Exchange Comission (SEC)) noteica XBRL lietošanu. Nav sakritība, ka tas notika tieši pēc 2008. gada ekonomiskās krīzes. Kā oficiālu mērķi XBRL formāta ieviešanai pie gada pārskatu nodošanas SEC minēja datu apmaiņas uzlabošanu un informācijas apstrādes izmaksu samazinājumu. Šis mērķis pēc krīzes laikā tirgum bija vitāli nepieciešams, lai paaugstinātu investoru uzticības līmeni un analīzes iespējas publisko uzņēmumu pārskatu datiem. 

Pēc piecpadsmit gadiem no XBRL atskaišu ieviešanas momenta SEC subjektiem, vairāki analītiskie akadēmiskie un praktiskie pētījumi apstiprina SEC nosprausto mērķa efektivitāti un sasniegto tirgus lielāku caurspīdīgumu. Tas savukārt nozīmē tirgus lielāku likviditāti un samazinātu informācijas asimetriju. 

Lielākoties SEC mērķis tika sasniegts dēļ uzlabotas informācijas kopējās kvalitātes. Īpaši tas ir pamanāms tradicionālo, ne augsti tehnoloģisku, uzņēmumu nozarēs, kuru finanšu pārskatiem ir lielāka loma investoru lēmuma pieņemšanā salīdzinot ar augsto tehnoloģiju uzņēmumiem. XBRL uzlabotā datu analīze ļauj investoriem ātrāk un precīzāk noteikt uzņēmuma pārkāpumus un novērtēt ieņēmumu pārvaldības kvalitāti, nekā tas būtu iespējams pie citiem datu formātiem. Kā papildus rezultātu mašīnlasāma formāta ieviešanā pētījumi min to, ka tas ierobežo emitentu vadības iespējas noklusēt sliktas ziņas, kas savukārt palielina investoru kopējo pārliecību par tirgu.

Kāda situācija ir Eiropā?

Balstoties uz pasaules pieredzi Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI) nākamajiem pieciem gadiem noteica fokusu uz: uzlabotiem kvalitatīviem datiem, informācijas pieejamību ikvienam interesentam, datu saderību, datu lietojamību, datu harmonizāciju ES tirgū. Kā vienu no prioritāriem uzdevumiem EVTI ir noteicis veicināt atbilstošas, noderīgas un saprotamas informācijas sniegšanu tirgum mašīnlasāmā veidā un atvieglot tās izmantošanu, tostarp privātajiem investoram.

Saskaņā ar Eiropas Komisijas (EK) informāciju notiek aktīva virzība uz plānoto Eiropas vienoto datu piekļuves punktu - European Single Access Point (ESAP), lai to pakāpeniski palaistu posmā no 2026. līdz 2030. gadam. Platforma nodrošinās vienotu piekļuvi milzīgam digitālajam informācijas un datu apjomam jebkura lieluma investoriem visā Eiropā. Plānots, ka ESAP aptvers līdz 150 000 uzņēmumu datu. Eiropas vienotajā piekļuves punktā tiks apvienoti visi ES iesniegtie finanšu pārskati, kas sagatavoti Eiropas vienotajā elektroniskajā formātā (ESEF), kā arī sagaidāmās ilgtspējas informācijas atklāšanas dati saskaņā ar jaunu Korporatīvās ilgtspējas ziņošanas direktīvu (CSRD). Plānots, ka visi dati tiks iesniegti XHTML formātā ar Inline XBRL specifikāciju saskaņā ar ESEF prasībām. Rezultātā informācija būs pieejama privātiem investoriem par brīvu vai, kā noteikts publiski pieejamos oficiālos EK ziņojumos, par simbolisku maksu.

Noskaidro vairāk par ESEF formātu vai sazinies ar Jekaterina Novicku, jekaterina@orients.lv

Jekaterina Novicka

Partnere, digitizācija un ESG datu sistēmas