Nodokļi

Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”"

Ministru kabinets šī gada 9.oktobrī apstiprināja vairākus likumprojektus, tai skaitā likumprojektus grozījumiem likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”.

 Tiek plānots, ka nodokļu likumu grozījumu projekti tālāk kopā ar budžeta likumprojektu tiks virzīti Saeimas izskatīšanai. Par svarīgākajiem grozījumiem iedzīvotāju ienākuma nodokļa likumā informējam šajā ziņā. 

Nodokļa atbrīvojumi darba devēja apmaksātiem labumiem darbiniekiem 

Projekts paredz no algas nodokļa atbrīvot darba devēja veikto darbinieka augstākās izglītības studiju (mācību) samaksu, ja augstākās izglītības iegūšana saistīta ar tādu prasmju iegūšanu, kas nepieciešama darba devējam. Papildus tam, projektā paredzēts palielināt ar nodokli neapliekamo kopējo darba devēja apmaksāto apdrošināšanas prēmiju kopsummu no 426.86 EUR uz 750 EUR, kā arī paredzēts, ka kompensācija par attālināto darbu līdz 40 EUR netiks aplikta ar algas nodokli, ja tiks izpildīti likumā noteiktie nosacījumi. 

Nodokļa likmes ienākumiem no intelektuālā īpašuma

Ja autoratlīdzību saņēmējs nav reģistrējies kā saimnieciskās darbības veicējs gūtajam ienākumam  līdz 25 000 euro piemēro 25% likmi, bet ienākumam, kas pārsniedz šo summu- 40% likmi. Projektā paredzēts, ka no 2024. gada šāda veida ienākumam tiks piemērota tikai viena likme - 25%. 

Fiziskajām personām sniegtā palīdzība un neapliekamais minimums mikrouzņēmumu ienākuma nodokļa (MUN)  maksātājiem

Saskaņā ar projektu paredzēts līdz 3000 euro palielināt ar nodokli neapliekamo arodbiedrību, reliģisko organizāciju un sabiedriskā labuma organizāciju sniegto palīdzību fiziskajām personām.  Savukārt attiecībā uz MUN maksātajiem likuma grozījumi ļaus  MUN maksātajiem iesniegt algas nodokļa grāmatiņu ienākuma gūšanas vietā un piemērot neapliekamo minimumu.

Ceram, ka sniegtā informācija Jums ir noderīga. Ja radīsies jautājumi, lūdzu, sazinieties ar Orients Audit & Finance nodokļu projektu vadītāju un šī raksta autori, Inu Spridzāni, ina@orients.lv, vai lasiet vairāk par nodokļu ziņām šeit: https://www.orients.lv/expertise/tax-consultations/

Ina Spridzāne

Nodokļu projektu vadītāja, sertificēta nodokļu konsultante