ESG un ilgtspēja

VEBINĀRS: Ilgtspējas ziņošanas standartu apskats

Eiropas ilgtspējas ziņošanas standarts (ESRS) Starptautiskā apliecinājumu uzdevumu standarta (SAUS 3000) griezumā

2022. gada jūnijā tika panākta provizoriska vienošanās par Korporatīvās ilgtspējas ziņošanas direktīvas (CSRD) pieņemšanu. Viens no priekšlikumiem, kas ir iekļauts CSRD ir ieviest prasību uzņēmumiem sagatavot ilgtspējas ziņojumu, pamatojoties uz vienoto Eiropas ilgtspējas ziņošanas standartu (ESRS). Pirmā ESRS standartu kopuma apstiprinājums ir paredzēts līdz 2023. gada jūnijam. Saskaņā ar normatīvo regulējumu, lielajiem uzņēmumiem būs jāsagatavo ilgtspējas ziņojums par 2024. gadu, paredzot, ka nākotnē ilgtspējas ziņošanas prasības pakāpeniski pieaugs, iekļaujot arī mazos un vidējos uzņēmumus. Mēs aicinām sagatavoties izmaiņām savlaicīgi!

➡️ Links reģistrācijai - https://forms.gle/eQXYqrSjrGYQB85M9

Būs vērtīgi piedalīties uzņēmumu vadītājiem, finanšu direktoriem, ilgtspējas speciālistiem, revidentiem.

Ilgums: 2,5 stundas

Šajā vebinārā piedāvājam:
- Aplūkot Korporatīvās ilgtspējas ziņošanas direktīvas (CSRD) projekta prasības, lai saprastu, kuru uzņēmumu grupu, kad un kādā veidā tā ietekmēs.
- Ieskatīties Eiropas ilgtspējas ziņošanas standarta (ESRS) pēdējā apstiprinātajā projektā, lai saprastu, kā uzņēmums varētu to pielietot gatavojot ilgtspējas pārskatu.
- Izvērtēt Starptautiskā apliecinājumu uzdevumu standarta (SAUS 3000) saistību ar Eiropas ilgtspējas ziņošanas standartu (ESRS), lai saprastu principus, pēc kuriem tiks veikta ilgtspējas ziņojumu pārbaude no revidentu puses.

Vebinārs notiks tiešsaites platformā Microsoft Teams. Dalības maksa vebinārā EUR 50, bez PVN. Orients Audit & Finance klientiem dalība EUR 25, bez PVN.

Vebināru vada: Nataļja Roze, Biznesa procesu un ilgtspējas vadītāja, SIA Orients Audit & Finance
Nataļjas profesionālā pieredze vairāk nekā desmit gadus bija saistīta ar risku analīzi starptautiskā finanšu iestādē. Viņa padziļināti iepazina biznesa specifiku dažādās rūpniecības nozarēs, transporta un lauksaimniecības nozarēs, un ieguva vērtīgu pieredzi komandas un risku vadībā starptautiskā vidē. Kopš 2019.gada Nataļja ir uzsākusi strādāt ar attīstības projektiem, kas bija saistīti gan ar iekšējo procesu uzlabošanu, gan ar IT risinājumu ieviešanu. 2021.gadā Nataļja ir pievienojusies Orients Audit & Finance komandai, lai atbalstītu uzņēmumu jaunu procesu ieviešanā un vadītu ESG un ilgtspējas pakalpojumu nodaļu.

Nataļja Roze

Biznesa procesu un ilgtspējas nodaļas vadītāja