Revīzija
ESG un ilgtspēja

Zvērinatus revidentus FM darba grupā par korporatīvo ilgtspējas ziņu sniegšanu pārstāv Natālija Zaiceva

Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija (LZRA) deleģē Natāliju Zaicevu, LZRA valdes locekli un Orients Audit & Finance vadošo partneri, pārstāvēt zvērinātu revidentu viedokli Finanšu Ministrijas jaunizveidotajā darba grupā.

Darba grupas mērķis ir iztrādāt Korporatīvās ilgtspējas ziņošanas direktīvas (Corporate Sustainabity Reporting Directive (CSRD)) ieviešanai atbilstošus Latvijas Republikas normatīvos aktus attiecībā uz korporatīvo ilgtspējas ziņu sniegšanu. 

23.februārī notika pirmā darba grupas attālinātā sēde.

Orients Audit & Finance komanda novēl Natālijai produktīvu un efektīvu darba gaitu ceļā uz ilgtspējīgiem risinājumiem Latvijas normatīvo aktu izstrādē!

Atgādinam, ka saskāņā ar Korporatīvo ilgtspējas ziņošanas direktīvu ilgtspējas zinojums uzņēmumiem būs jāpublicē savā Gada pārskatā, iekļāujot to vadības ziņojumā. Latvijā ilgtspējas ziņojums būs jāpārbauda zvērinātiem revidentiem. Jaunie noteikumi saskaņā ar CSRD tiks piemēroti:

  • no 2024. gada 1. janvāra (ziņojums jāiesniedz 2025. gadā) lieliem sabiedriskas nozīmes uzņēmumiem (ar vairāk nekā 500 darbiniekiem), uz kuriem jau šobrīd attiecas Nefinanšu pārskatu sniegšanas direktīva;
  • o 2025. gada 1. janvāra (ziņojums jāiesniedz 2026. gadā) lieliem uzņēmumiem, uz kuriem pašlaik neattiecas Nefinanšu pārskatu sniegšanas direktīva (ar vairāk nekā 250 darbiniekiem un/vai 40 miljonu eiro apgrozījumu un/vai 20 miljonu eiro kopējos aktīvus), kuru pārskati jāiesniedz 2026. gadā;
  • No 2026. gada 1. janvāra (ziņojums jāiesniedz 2027. gadā) biržas sarakstā iekļautajiem MVU.

Vairāk par ilgtspējas informācijas atklāšanas un pārbaudes prasībām lasi šeit vai sazinies ar mums

 

Natālija Zaiceva

Vadošā partnere, zvērināta revidente, sertificēta nodokļu konsultante