ESG un ilgtspēja

Ilgtspējīga produkta atpazīstamība – sertificēts ekomarķējums

Sabiedrība pievērš arvien lielāku uzmanību vides aizsardzības jautājumiem un ilgtspējīgam attīstības modelim. Sertificēts ekomarķējums ir būtisks solis uz ilgtspējīgu attīstību un patērētāju informētību par videi draudzīgiem produktiem un pakalpojumiem.

Kas ir sertificēts ekomarķējums?

Sertificēts ekomarķējums ir speciāla preču vai pakalpojumu marķēšanas sistēma, ko izmanto produktiem vai pakalpojumiem, kuru ietekme uz vidi visā to aprites jeb dzīves ciklā ir iespējami maza. Tas sniedz patērētājiem precīzu, zinātniski pamatotu informāciju par produktu ietekmi uz vidi. 

Ekomarķējums norāda uz to, ka konkrētais produkts ir ražots, izmantojot resursus efektīvi un ar minimālu negatīvu ietekmi uz vidi. Eiropas Savienībā (ES) ekomarķējumu piešķir tiem produktiem, kas atbilst visiem attiecīgajā produktu grupā izstrādātajiem kritērijiem – labākajiem ekoloģiskajiem raksturlielumiem. Pasaulē pastāv vairāk nekā 400 dažādas ekomarķējuma zīmes. Tomēr ES visizplatītākais ir ES ekomarķējums, kas pašlaik ir piešķirts 88 921 produktiem, no tiem Latvijā – 92 produktiem. 

Šāda marķējuma nozīme ir būtiska, jo tas palīdz patērētājiem veikt informētus un ilgtspējīgus pirkumus. Tas arī veicina uzņēmējdarbības ilgtspējīgu attīstību, motivējot uzņēmumus ievērot vides aizsardzības prasības un inovatīvus risinājumus.

Sertificētā ekomarķējuma iegūšanai jāievēro noteiktas prasības, kas var atšķirties atkarībā no valstīm vai organizācijām, kas to piešķir. Visbiežāk šīs prasības ietver vides ietekmes novērtējumu, resursu izmantošanas efektivitāti un atbilstību konkrētiem vides standartiem.

Kā iegūt sertificētu ekomarķējumu?

Lai iegūtu sertificētu ekomarķējumu, uzņēmumam vispirms jāizvērtē tā produkcijas vai pakalpojuma ietekme uz vidi, jāievēro uz produktu vai pakalpojumu attiecināmie standarti un jāpārbauda produkta vai pakalpojuma atbilstība prasībām, kuras noteikušas sertifikācijas vai valsts iestādes. Pēc tam tiek iesniegts pieteikums un uzsākts pārbaudes process, kura laikā tiek novērtēta konkrētā produkta vai pakalpojuma atbilstība noteiktajiem kritērijiem.

Sertificēts ekomarķējums ir svarīgs instruments gan patērētājiem, kas vēlās dzīvot ilgtspējīgi un veikt pārdomātus pirkumus, gan uzņēmumiem, kas vēlas veicināt ilgtspējīgu attīstību un komunicēt patērētājam sava produkta pozitīvo ietekmi uz vidi. Tas atspoguļo apņemšanos rūpēties par vidi un nodrošina uzticamu informāciju patērētājiem, veicinot ilgtspējīgu patēriņu un ražošanu.

Ekomarķējuma piešķiršana notiek uz laika periodu no 4 līdz 6 gadiem (periods, uz kuru ES ir izstrādājusi katras konkrētās grupas standarta kritērijus).

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.877 “Vides pārraudzības valsts biroja publisko maksas pakalpojumu cenrādis” ekomarķējuma pieteikuma maksas apmērs noteikts no 199,20 eiro līdz 924,87 eiro, savukārt ES ekomarķējuma gada maksas apmērs noteikts no 239,04 eiro līdz 1067,15 eiro.

ES ekomarķējumi – ilgtspējas zīmes 

Produktus un pakalpojumus, kam piešķirts ekomarķējums, var atpazīt pēc ekomarķējuma logo – ekopuķītes. Tā simbolizē konkrētu vides aizsardzības, veselības aizsardzības un produktu kvalitātes standartu izpildi, ko apstiprinājusi Eiropas Komisija.

Ekomarķējums var tikt piešķirts 34 produktu grupām, tajā skaitā:

 • ķermeņa kopšanas un sadzīves ķīmijas produktiem;
 • absorbējošiem higiēnas produktiem;
 • tekstilizstrādājumiem, apaviem;
 • krāsām, lakām;
 • elektroierīcēm (datoriem, TV);
 • segumiem (koka grīdām, cietiem segumiem);
 • mēbelēm, dārzkopības produktiem;
 • lubrikantiem (eļļām, smērvielām);
 • gultas matračiem;
 • pārveidotam papīram, avīžpapīram, salvešpapīram, iespiedpapīram un citiem papīra izstrādājumiem;
 • tūrisma atpūtas vietu pakalpojumiem;
 • telpu uzkopšanas pakalpojumiem.

ES ir izveidoti vairāki ekomarķējumi, lai atzīmētu produktus un pakalpojumus, kuri atbilst stingriem vides un ilgtspējas standartiem. Šie ekomarķējumi kalpo kā norāde patērētājiem par videi draudzīgiem produktiem un pakalpojumiem. 

ES ekomarķējuma veidu piemēri: 

LogoEkomarķējuma veidsProduktu/pakalpojumu grupas
ES Ekomarķējuma atpazīstamība Latvijā

ES ekomarķējums (EKO zīme).

Tas ir vispārējs ekomarķējums, ko var piešķirt preču un pakalpojumu kategorijām, kuras atbilst noteiktiem standartiem un kritērijiem ietekmes uz vidi jautājumos. 

 • ķermeņa kopšanas, sadzīves ķīmijas produkti;
 • absorbējošie higiēnas produkti;
 • tekstilizstrādājumi, apavi;
 • krāsas, lakas;
 • elektroierīces, gaismas avoti, siltumsūkņi;
 • grīdu segumi;
 • koka mēbeles, dārzkopības produkti;
 • ūdens sildītāji;
 • eļļas, smērvielas;
 • gultas matrači;
 • santehnikas krāni, dušas sistēmas, klozetpodi;
 • pārstrādāts papīrs, drukātais papīrs un cita veida apdrukāti papīra izstrādājumi.

ECOCERT.

Ilgtspējīgu attīstību veicinoša inspekcijas un sertifikācijas institūcija. ECOCERT galvenā darbības joma ir standartu prasību ievērošanas pārbaude uz vietas, pēc kuras atbilstības gadījumā izdod dokumentu, kas apliecina produktu, sistēmu vai pakalpojumu atbilstību standartam. 

ECOCERT ir specializējusies bioloģisko lauksaimniecības produktu sertifikācijā. 

Reģistrēta Francijā. Uz šī marķējuma pamata arī citās valstīs tiek veikta bioloģisko lauksaimniecību sertifikācija

Bioloģiskā lauksaimniecība, dabiskā un bioloģiskā kosmētika (ECOCERT standarts), dabiskie un bioloģiskie tekstilizstrādājumi, dabīgie mazgāšanas līdzekļi, tostarp tādi, kas izgatavoti no organiskiem produktiem, IFS Food, GLOBAL G.A.P., ISO 14001 un ISO 9001, ISO 26000, EMAS, PEFC, VCS (Verificētais oglekļa standarts).
ES bioloģiskās lauksaimniecības logotips ir obligāts

ES bioloģiskās lauksaimniecība.

Nodrošināt ilgtspējīgu augstas kvalitātes veselīgas un bioloģiskas pārtikas ražošanu, vienlaikus uzturot kultūraugu un mājdzīvnieku daudzveidību, saudzējot apkārtējo vidi (ieskaitot augus, dzīvniekus, augsni, ūdeņus un gaisu). Šī zīme nozīmē, ka pārtikas ražotāji (un lauksaimnieki, no kuriem viņi saņēmuši izejvielas) ir izpildījuši stingrus ES mēroga noteikumus attiecībā uz bioloģiskās pārtikas ražošanu.

Pārtika un citi bioloģiskās lauksaimniecības produkti.
“Dobeles dzirnavnieka'' produkti iegūst “Zaļās karotītes”

Zaļā karotīte. 

To piešķir produktiem, kuri atbilst paaugstinātas kvalitātes kritērijiem un 75% no produktu ražošanā izmantotajām izejvielām iegūtas vienā ES dalībvalstī vai reģionā, kas minēta kā izcelsmes valsts vai reģions, piemēram, Latvija. 

Bordo karotīti piešķir produktiem, kuri atbilst paaugstinātas kvalitātes kritērijiem un kuru pilns pārstrādes cikls notiek vienā ES dalībvalstī vai reģionā, piemēram, Latvijā.

Lauksaimniecības un pārtikas produktu ražošana.

Pareizs piemērs

Kosmētikas uzņēmums ir izstrādājis jaunu sejas krēmu, kurš satur organiskas sastāvdaļas un ir izstrādāts, ievērojot vides aizsardzības standartus. Uz sejas krēma iepakojuma tiek izvietots ES ekomarķējums (EKO zīme).

Šajā gadījumā uzņēmums ir ieguvis pareizo marķējumu, jo produkts atbilst ES ekomarķējuma kritērijiem, piedāvājot patērētājiem videi draudzīgu produktu.

Nepareizs piemērs

Automašīnu ražotājs reklamē savu jauno automašīnu kā “videi draudzīgu” un pieliek ekomarķējumu uz automašīnas spārna. Ekomarķējums, kas līdzīgs ES ekomarķējumam, bet nav oficiāli piešķirts un neatbilst ES standartiem.

Šajā gadījumā uzņēmums ir nepareizi izmantojis ekomarķējumu, jo tas nav oficiāli piešķirts un nav saistīts ar ES standartiem. Tas var radīt maldinošu priekšstatu par automašīnas vides draudzīgumu, ja faktiski tā neizpilda attiecīgos kritērijus.

Ekomarķējumu verifikācija

Regula 66/2010 par ES ekomarķējumu paredz, ka katrā valstī jābūt kompetentajai iestādei ES ekomarķējuma piešķiršanai. Latvijā saskaņā ar Vides aizsardzības likuma 38.panta 1.daļu šī kompetentā iestāde ir Vides pārraudzības valsts birojs.

Ekomarķējumu verifikāciju veic neatkarīgas sertifikācijas iestādes, kas ir akreditētas un pilnvarotas veikt šādu pārbaudi. Šīs iestādes rūpīgi izvērtē produktu vai pakalpojumu atbilstību konkrētiem standartiem un kritērijiem, kas noteikti katram ekomarķējumam. Pēc veiksmīgas pārbaudes produktam tiek piešķirts attiecīgais ekomarķējums, kas apliecina tā videi draudzīgo raksturu un ilgtspējīgo ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas procesu.

Latvijā ekomarķējumu verifikāciju veic vairākas iestādes, piemēram, sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas standarts”, kas ir Latvijas Nacionālās standartizācijas organizācijas komerciālais zīmols, kas nodrošina akreditētu sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu. Zaļās un Bordo karotītes gadījumā saskaņā ar nacionālo pārtikas kvalitātes shēmu ar to nodarbojas Pārtikas un veterinārais dienests.

Atkarībā no konkrētā produkta vai pakalpojuma rakstura un nozares ekomarķējumu var verificēt arī citi sertifikācijas uzņēmumi vai brīvas nozares organizācijas, kas specializējas vides jautājumos un ir akreditētas veikt šādas pārbaudes.

Informācijas avoti rakstam: 

https://www.ecocert.com/en/certification-detail/Ecolabel-EU
https://www.ecocert.com/en/certification-detail/natural-and-organic-cosmetics-cosmos
https://www.ecocert.com/en/certification-detail/organic-farming-europe-eu-n-848-2018
http://www.karotite.lv/par-karotiti

Šī raksta autore Dr.sc.admin., Natālija Cudečka-Puriņa, vadošā aprites ekonomikas eksperte Latvijā.

Avots: iBizness.lv vai iFinanses.lv. 

Jekaterina Novicka

Partnere, digitizācija un ESG datu sistēmas