ESG un ilgtspēja

Ilgtspējas ĀBECE

Ilgtspējas ziņojumam jauna CSRD direktīva, noteiktas detalizētākas ziņošanas prasības, nepieciešams revidenta apliecinājums. Vai tev noderētu Ilgtspējas ĀBECE?

Pagājušajā nedēļā Eiropas Padome un Parlaments panāca politisku vienošanos par Korporatīvās ilgtspējas ziņošanas direktīvu (CSRD), kas groza 2014. gada nefinanšu ziņojumu sniegšanas direktīvu (NFRD). Jaunā direktīva ievieš detalizētākas ziņošanas prasības un nosaka, ka lielajiem uzņēmumiem ir jāziņo par tādiem ilgtspējas jautājumiem kā vides tiesības, sociālās tiesības, cilvēktiesības un pārvaldības faktori (ESG).

CSRD arī ievieš revīzijas prasību ilgtspējas ziņošanai, kā arī uzlabo informācijas pieejamību, pieprasot to publicēt īpašā uzņēmuma vadības ziņojuma sadaļā. Direktīva nosaka, ka Ilgtspējas ziņojumam jābūt ar zvērināta­ revidenta apliecinājumu. 

Vienošanās paredz regulējuma pakāpenisku ieviešanu:

  • 2024. gada 1. janvārī (pārskati par 2024. gadu) – jāievieš sabiedrībām, kurām šobrīd ir noteikts pienākums ievērot nefinanšu ziņojumu sniegšanas direktīvas prasības. Latvijā tās ir biržā kotētās sabiedrības, valsts un pašvaldību kapitālsabiedrības, finanšu sektors.
  • 2025. gada 1. janvārī (pārskati par 2025. gadu) – jāievieš visiem lieliem uzņēmumiem ar virs 250 darbiniekiem un 40 miljonu eiro apgrozījumu, kuriem pašreiz vēl nav noteikts pienākums ievērot nefinanšu ziņojumu sniegšanas direktīvas prasības.
  • 2026. gada 1. janvārī (pārskati par 2026. gadu)  – biržā kotētiem maziem un vidējiem uzņēmumiem, mazām un nesarežģītām kredītiestādēm un apdrošināšanas sabiedrībām.

Prasības ieviest direktīvu attieksies arī uz uzņēmumiem, kas nav Eiropas Savienības uzņēmumi, bet kuru apgrozījums ES sasniedz 150 miljonus EUR un kuriem ES ir vismaz viena meitas sabiedrība vai filiāle.

Šobrīd publiski paziņots, ka pirmie ES korporatīvās pārvaldības standarti būs publicēti līdz 2022. gada oktobrim un pilnai standartu regulācijas paketei jābūt pieejamai līdz 2023. gada beigām.

Orients Audit & Finance komanda sadarbībā ar Belconsult, SIA ir sagatavojusi Ilgtspējas ĀBECI (https://www.esgabc.lv/) tiem, kas vēlas sākt savu ilgtspējas ceļu, bet liela informācijas apjoma un sarežģītas mainīgas regulācijas dēļ nevar atrast savu pirmo burtu, ar ko sākt. Esi drosmīgs, sper pirmo soli un kļūsti par mūsu ceļabiedru ilgtspējīgās un zaļās Latvijas veidošanā!

 

Informācijas avots:

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/06/21/new-rules-on-sustainability-disclosure-provisional-agreement-between-council-and-european-parliament/

Jekaterina Novicka

Partnere, biznesa attīstības un starptautisko attiecību vadītāja