Nodokļi

Par un ap nodokļu plānošanu

Kā zināms, uzņēmējdarbības pamatmērķis ir saimnieciskā darbība, kuru peļņas gūšanas nolūkā veic komersants. Tāpēc ir saprotami, ka nodokļu plānošana ir objektīvi nepieciešams process.

Ar nodokļu plānošanu saprotam plānotajiem darījumiem piemērojamo nodokļu analīzi un optimizāciju likuma normu ietvaros. Tomēr pēdējos gados nodokļu plānošanu arvien vairāk piemin negatīvā gaismā un vaino to valsts budžetā maksājamo nodokļu masas samazinājumā. Ir viens bet - saimnieciskos darījumus var veikt un strukturēt dažādi, ar dažādām nodokļu sekām, tāpēc līdz brīdim, kamēr darījumu ekonomiskā būtība nenonāk klajā pretrunā ar darījumu juridisko noformējumu un nodokļu likumu normām, nodokļu analīze un plānošana ir vajadzīga jebkuram uzņēmējam un saimnieciskās darbības veicējam. 

Vai velns ir detaļās ? Jā !

Ja uzņēmējiem pieder kapitāla daļas citos uzņēmumos un tuvākā vai tālākā nākotnē tiek plānots tās pārdot vai tiek plānots veikt jaunus ieguldījumus, būtu ieteicams pirms tam izanalizēt situāciju un veikt analīzi un plānošanu optimāla rezultāta sasniegšanai. Kā zināms, Eiropas Savienībā (ES) ir brīva kapitāla un darbaspēka kustība un dalībvalstu un citu valstu starpā ir asa konkurence par investīciju piesaisti. Kurā valstī ieguldīt – piemērojamo nodokļu analīze un plānošana ir svarīga izvēles un lēmuma pieņemšanas procesā. 

Kā fiziskas personas mēs visi esam nodokļu maksātāji un iespējams, plānojam kādu nekustamo īpašumu pārdot vai to izīrēt, vai pārdot komercsabiedrības kapitāla daļas vai citu kapitāla aktīvu. Piemēram, dzīvokļa īres līgumā paredzētos maksājumus var strukturēt dažādi un attiecīgi atšķirīga būs arī iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošana, savukārt īpašniekam ir iespēja izvēlēties vairākus nodokļa maksāšanas režīmus. Tomēr, nekustamo īpašumu (dzīvojamo māju un dzīvokļu) pārdošanas darījumos ir virkne nodokļa atbrīvojumu un iespēja tos piemērot ir atkarīga no nosacījumu precīzas izpildes. Ja tie nav izpildīti, varbūt ir vērts nogaidīt un veikt pasākumus situācijas uzlabošanai, pirms veikt darījumu ? 

VID kā konsultants pašnodarbināto nodokļu plānošanā

Arī VID sniedz savu artavu nodokļu plānošanā, jo pēdējos gados ir sagatavojis daudz metodisko materiālu un VID mājas lapā ir ievietota informācija par saimnieciskās darbības uzsākšanu https://www.vid.gov.lv/lv/saimnieciskas-darbibas-veiceji, norādot uz iespējamajiem nodokļa maksāšanas režīmiem, kurus pašnodarbinātais var izmantot, lai planotu piemērotāko savai darbībai. 

Vai nodokļu plānošana var būt agresīva ? 

Ar agresīvo nodokļu plānošanu saprot darbības, kas veiktas, lai ar mākslīgi veidotām struktūrām  gūtu nodokļu priekšrocības un kas neatbilst ekonomiski pamatotai  uzņēmējdarbību. Ar to vairāk nodarbojas komercsabiedrības, jo tām šādai plānošanai ir nepieciešamie resursi un ES ieskatā tā ir apkarojama un nodokļu risks rodas, izmantojot saimnieciskās darbības strukturēšanā tā saucamos čaulas veidojumus. Lai ierobežotu šo veidojumu izmantošanu agresīvā nodokļu plānošanā, ES ir izstrādāts jaunas direktīvas projekts. Projektā paredzēts ierobežot shēmas, dibinot tādus uzņēmumus ES dalībvalstīs, kuru pastāvēšanas ekonomiskā būtība jau sākotnēji ir nodokļu labuma gūšana, maksājot iespējami mazākus nodokļus. Ar nodokļu labumiem saprot atbrīvojumus no ieturamajiem nodokļiem, tai skaitā par procentu un honorāru maksājumiem saistītiem uzņēmumiem citās dalībvalstīs, nodokļu konvenciju atbrīvojumu un tajās noteiktu mazāku likmju izmantošanu, vai konkrētas dalībvalsts noteikto atbrīvojumu un atvieglojumu izmantošana. Paredzēts, ka dalībvalstu, tātad arī Latvijas tiesību aktos direktīva būtu jāievieš līdz 2023.gada 30.jūnijam spēkā jāstājas ne vēlāk kā ar 2024.gada 1.janvāri.

Kā nenokļūt čaulas veidojuma statusā un kas par to draud ? 

Lai konstatētu, vai čaulas veidojums pastāv t.i. vai uzņēmums konkrētā valstī veic saimniecisko darbību bez minimāla satura un tā galvenais mērķis ir iegūt nodokļu priekšrocības, direktīvas projektā ietverta virkne testu un pazīmju. Viena no pazīmēm, pēc kurām noteiks, ka uzņēmums ir uzskatāms par riskantu, ir  fakts, ka uzņēmums gūst būtiskus ieņēmumus pārrobežu darījumos un saimnieciskās darbības administrēšanu, kā arī lēmumu pieņemšanu ir uzticējis ārpakalpojumu sniedzējiem. Savukārt, lai identificētu čaulu, paredzēts veikt virkni testu, tai skaitā saimnieciskās darbības ekonomiskās būtības izpēti. Ir  jāskaidro, vai valstī uzņēmumam ir telpas, kas pieejamas vienīgi uzņēmuma lietošanai, vai ir vismaz viens aktīvs bankas konts un vai ir vismaz viens direktors, kas dzīvo uzņēmuma tuvumā un piesaistīts tā darbībai. Atkarībā no konkrētās saimnieciskās darbības tiks vērtēts arī tas, vai pietiekams skaits darbinieku konkrētajā valstī atrodas tādā attālumā, kas ir savienojams ar viņu pienākumu pienācīgu izpildi un vai šādi darbinieki ir kvalificēti veikt darbības ienākumu gūšanai.

Tā kā direktīvas mērķis ir neitralizēt nodokļu priekšrocības, ko čaulas veidojums ir vēlējies iegūt, valsts, kurā reģistrēts čaulas veidojums, var izsniegt savas valsts rezidences apliecību ar ierobežojumu piemērot konkrētus nodokļu konvencijā paredzētu atbrīvojumu vai veikt citas darbības mērķa sasniegšanai. 

Turpināsim plānot 

Kaut cik sekmīga uzņēmējdarbība bez plānošanas, tostarp nodokļu plānošanas, ir kā vinnests loterijā. Kā zināms, nodokļu tiesību aktos ir daudz dažādu nianšu un nodokļu saistības var būt atšķirīgas atkarībā no tā, kā tiek veikti darījumi. Tāpēc nodokļu analīze un plānošana ir svarīga saimnieciskās darbības procesa sastāvdaļa un tā nerada pretrunu starp uzņēmēju un sabiedrības vai valsts interesēm, ja tā ir balstīta reālos ekonomiskos apsvērumos un saimnieciskās darbības organizācijā. 

Ceram, ka sniegtā informācija Jums ir noderīga. Ja radīsies jautājumi, lūdzu, sazinieties ar Orients Audit & Finance nodokļu projektu vadītāju un šī raksta autori, Inu Spridzāni, ina@orients.lv, vai lasiet vairāk par nodokļu ziņām šeit: https://www.orients.lv/expertise/tax-consultations/

Ina Spridzāne

Nodokļu projektu vadītāja, sertificēta nodokļu konsultante