Nodokļi

Informācija uzņēmumiem, kas saņem pakalpojumus no pašnodarbinātām personām

Šobrīd ir diezgan izplatīta prakse informāciju tehnoloģiju un arī citās nozarēs, kur tas iespējams, slēgt ar speciālistiem nevis darba līgumus, bet vienoties par pakalpojumu sniegšanu.

Nereti šie speciālisti strādā attālināti un fiziski bieži vien atrodas kaut kur plašajā pasaulē. Latvijā (arī citās valstīs) pakalpojumu sniedzējiem ir pienākums reģistrēties kā  saimnieciskās darbības veicējiem, iegūstot pašnodarbinātās personas statusu komplektā ar atbildību par iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN), valsts sociālās obligātās apdrošināšanas iemaksu (VSOAI) un pievienotās vērtības nodokļa (ja tāds pienākums radies) nomaksu.

No vienas puses pakalpojuma saņēmējai - komercsabiedrībai šāds sadarbības veids ir ērts, jo ļauj noņemt no sevis atbildību par IIN un VSOAI veikšanu par šiem speciālistiem. Tomēr jāņem vērā, ka likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (IIN likums) ir ieviestas vairākas normas, kuru mērķis ir novērst izvairīšanos no algas nodokļiem. Komercsabiedrībai pirms slēgt pakalpojuma līgumus ar pašnodarbinātām personām, it īpaši ar Latvijas rezidentiem, riska mazināšanai šīs normas būtu vēlams zināt un paanalizēt, 

VID ir tiesības pārkvalificēt pašnodarbināto par darbinieku 

IIN likuma 8.panta 2.2 daļā noteikts, ka fiziskā persona (maksātājs) gūst ienākumu, par kuru jāmaksā algas nodoklis, ja tiek konstatēta vismaz viena no likumā ietvertajām pazīmēm, piemēram, maksātāja ekonomiskā atkarība no personas, kurai tas sniedz pakalpojumus un finansiālā riska neuzņemšanās peļņu nenesoša darba izpildes vai zaudētu debitoru parādu gadījumā, kā arī noteiktas citas pazīmes. Ja pašnodarbinātais ir Latvijas rezidents un sniedz pakalpojumus tikai vienam darījuma partnerim, it īpaši gadījumā, ja tas arī ir Latvijas rezidents, ir diezgan grūti argumentēt, ka nepastāv finansiālā atkarība no pakalpojuma saņēmēja. Jo VID rīcībā par valsts rezidentiem - fiziskām un juridiskajām personām,  ir visa deklarētā informācija. Līdz ar ko VID konkrētajos gadījumos ir tiesības pārkvalificēt pašnodarbināto par komercsabiedrības  darbinieku.

Par pašnodarbinātās personas pienākumu reģistrēties kā PVN maksātājam lasiet vairāk Nerezidentiem sniegtie pakalpojumi un PVN reģistrācija.

Ceram, ka sniegtā informācija Jums ir noderīga. Ja radīsies jautājumi, lūdzu, sazinieties ar Orients Audit & Finance nodokļu projektu vadītāju un šī raksta autori, Inu Spridzāni, ina@orients.lv, vai lasiet vairāk par nodokļu ziņām šeit: https://www.orients.lv/expertise/tax-consultations/

Ina Spridzāne

Nodokļu projektu vadītāja, sertificēta nodokļu konsultante