Tehnoloģijas
Grāmatvedība

Strukturēti elektroniskie rēķini sākot ar 2025. gadu

Līdz ar pasaules strauju digitalizāciju, arī grāmatvedības procesos notiek jaunas izmaiņas. Šis izmaiņas ir nozīmīgs solis ceļā uz efektīvāku un caurspīdīgāku grāmatvedības praksi.

Turpinām informēt par jaunumiem elektronisko rēķinu ieviešanas procesā, mūsu iepriekšējo publikāciju par šo tēmu var atrast šeit: https://www.orients.lv/blog/e-rekins/. 

Nesen publicētajā likumprojektā “Grozījumi Grāmatvedības likumā” ir ietverta prasība no 2026. gada 1. janvāra uzņēmumiem darījumos ar citiem uzņēmumiem, kas ir preču vai pakalpojumu saņēmēji Latvijas teritorijā, izsniegt strukturētu elektronisko rēķinu. Likumprojektā noteikts, ka uzņēmumiem šādi rēķini darījumos ar budžeta iestādēm būs jāizsniedz no 2025. gada 1. janvāra.

Strukturētie elektroniskie rēķini nebūs jāizsniedz par darījumiem, kuros samaksu apliecina ar dokumentu, ko izsniedz maksājumu reģistrēšanas elektroniskās ierīces un dažos citos specifiskos darījumos, piemēram darījumos ar Nacionālā veselības dienestu vai valsts drošības iestādēm. 

Saskaņā ar likumprojektu strukturēts elektroniskais rēķins ir rēķins, kurš sagatavots, nosūtīts un saņemts strukturētā elektroniskā formātā, kas ļauj to automātiski un elektroniski apstrādāt, un kurš atbilst Eiropas Savienības standartam LVS EN 16931-1:2017 "Elektroniskie rēķini. 1. daļa. Elektronisko rēķinu pamatelementu semantisko datu modelis". 

Ministru kabinetam ir uzdots sagatavot noteikumus par  strukturēta elektroniskā rēķina aprites kārtību, kas ir jāizdod līdz 2025. gada 1. jūlijam. Lai saskaņotu Grāmatvedības un Pievienotās vērtības nodokļa likuma (turpmāk - PVN likums) prasības, plānots sagatavot un pieņemt grozījumus arī PVN likumā. 

Lai uzzinātu vairāk par e-rēķiniem un saistītiem pakalpojumiem, rakstiet Jeļenai Tihenko, jelena@orients.lv vai apskatiet: https://www.orients.lv/expertise/accounting/. 

Jeļena Tihenko

Partnere, grāmatvedības un konsultāciju nodaļas vadītāja