ESG un ilgtspēja

Orients Ilgtspējas pārskats par 2021. gadu ir publicēts!

Mūsu pirmajā ilgtspējas pārskatā ir izklāstīta Orients Audit & Finance ietekme uz ESG faktoriem 2021. gadā, kā arī plāni ilgtspējīgākai un klimata neitrālākai nākotnei.

Lasi mūsu pirmo ilgtspējas pārskatu!

Orients Audit & Finance vīzija ir kļūt par vadošo revīzijas, grāmatvedības, nodokļu, digitālo atskaišu un ilgtspējas jomas pakalpojumu sniedzēju, kas balstās uz tradicionālām profesionālām vērtībām, efektīviem, inovatīviem iekšējiem procesiem un elastīgu sadarbības modeli ar partneriem. Mūsu misija ir atbalstīt uzņēmumus ilgtspējīgā attīstībā, pārvēršot datus vērtīgā informācijā uzņēmumu vadītājiem.

“Atskatoties uz laiku pirms divdesmit gadiem un salīdzinot to ar šodienu, es redzu krasas izmaiņas uzņēmējdarbības uztverē. Tā pāriet no orientācijas par vienīgi tīrās peļņas gūšanas akcionāriem uz ilgtspējīgu uzņēmējdarbības pieeju. Mēs vēlamies kļūt par jūsu uzticamo biznesa partneri ceļā uz ilgtspējīgiem finanšu rezultātiem!”

— atklāj Natālija Zaiceva, Orients Audit & Finance dibinātāja un valdes priekšsēdētāja.

Mēs ticam tam, ka ilgtspējīga pieeja biznesā ir tas, kas nosaka veiksmi ilgtermiņā.  20 gadu ilga pieredze konsultēšanā ļauj mums saprast, ka, lai sniegtu padomu jebkurā no mūsu kompetences jomām, ir jāsāk ar sevi. 

Saskaņā ar Ilgtspējas grāmatvedības standartu padomes izdoto standartu (SASB, Sustainability Accounting Standard Board standard), kas sniedz rekomendācijas būtisku aspektu noteikšanā dažādās nozarēs, par prioritārajiem aspektiem finanšu pakalpojumu sektorā tiek uzskatīta sociālā un pārvaldes joma. Lai arī vides jautājumi, ņemot vērā Orients Audit & Finance darbības specifiku, nav noteicošie no būtiskuma viedokļa, mēs uzskatām, ka ceļā uz klimata neitralitāti katra ieguldījums ir svarīgs. Tieši šī iemesla dēļ mēs esam veikuši savas CO2 pēdas aprēķinus, uzstādot mērķi paplašināt aprēķinu tvērumu turpmākajos gados.

Sākumpunktam Orients Audit & Finance esam izvēlējušies piecus savai pārliecībai tuvākos ANO ilgtspējīgas attīstības mērķus, kurus integrējam savā ikdienas darba kultūrā:

  • Cienīgs darbs un ekonomiskā izaugsme
  • Kvalitatīvā izglītība
  • Miers, taisnīgums, laba pārvaldība
  • Sadarbība
  • Laba veselība un labklājība.

Lai sekmētu ilgtspējas mērķu sasniegšanu uzņēmumā, tika iecelta par ESG jomu atbildīgā partnere Jekaterina Novicka. Orients komandai pievienojās arī atbildīgā ilgtspējas pakalpojumu vadītāja – Nataļja Roze.

Esam uzsākuši izglītojošu vebināru sēriju par ilgtspējas tēmu. Mērķis ir palīdzēt uzņēmumiem, piesaistot finansējumu, izmantot savus ESG datus gudri un pārdomāti. Nākamais vebinārs “Ilgtspējas ziņošanas standartu pārskats” notiks jau 29. septembrī, 2022. Reģistrācija ir jau atvērta: https://forms.gle/eQXYqrSjrGYQB85M9.

Vai vēlies uzzināt vairāk par ilgtspēju mūsu darbībā?

Lasi par Orients ilgtspējas procesiem un ilgtspējas & ESG pakalpojumiem, ko mēs piedāvājam saviem klientiem, vai piesakies bezmaksas pirmajai tikšanās reizei ar mūsu ekspertiem.

Jekaterina Novicka

Partnere, biznesa attīstības un digitalizācijas vadītāja