Vide, sociālā atbildība un pārvaldība (ESG)

Atbalsts ilgtspējas un ESG principu ieviešanā, kas paver iespējas un taupa resursus ilgtermiņā.

Esošās situācijas novērtēšana katrā no trim ESG jomām
Ilgtspējas un ESG ziņojuma sagatavošana
Ilgtspējas ziņojuma audita veikšana un apliecinājuma ziņojuma izsniegšana saskaņā ar 3000. Starptautisko Apliecinājuma uzdevumu standartu (SAUS)
Konsultācijas un ilgtspējas ziņojuma iXBRL marķēšana saskaņā ar ESG taksonomiju (šobrīd ar IFRS apstiprināto SASB taksnomiju)
ESG risku izvērtēšana
Konsultācijas ilgtspējas un ESG kritēriju jautājumos
CO2 ietekmes aprēķins
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrāde
Apmācību organizēšana saistībā ar ilgtspējas un ESG kritēriju tematiku uzņēmuma vadībai un/vai darbiniekiem
Ilgtspējas ziņojuma konvertācija XHTML formātā

Ilgtspēja ir attīstība, kas apmierina pašreizējās vajadzības, neapdraudot nākamo paaudžu spēju apmierināt savas vajadzības.” Brundtland komisija, ANO, 1987.

Mēs skatāmies uz ilgtspējīgu pieeju biznesā kā uz līdzsvaru starp ietekmi uz vidi (planēta), sociālo vienlīdzību (cilvēkresursi) un ekonomisko pieprasījumu (peļņa), kas kopā veicina biznesa attīstības un izaugsmes iespējas. Nav universāla risinājuma, kas būtu piemērots ilgtspējīgu procesu ieviešanai katram biznesam, jo iespējamie risinājumi var atšķirties no pretplūdu aizsargkonstrukciju būvēšanas līdz komunikācijas stratēģijas maiņai, biznesa operāciju pārstrukturēšanai utt.

Mūsu profesionāļu un ekspertu komanda saprot, kā palīdzēt klientiem izvērtēt esošo biznesa situāciju ESG procesu jomā, izvirzīt ilgtspējīgus mērķus, izstrādāt rīcības plānu un apkopot to visu ESG ziņojumā.  

Nezini ar ko sākt savu ilgtspējas ceļu? Ieskaties mūsu izstrādātajā Ilgtspējas ĀBECĒ vai uzraksti mums.

Vairāk lasi te: Ilgtspējīga attīstība un ESG – ko tas nozīmē uzņēmējiem?, ESG sākums un attīstība, Aprites ekonomikas principi biznesā, Ilgtspējas ĀBECE, Digitalizācija un ilgtspēja apvienojās.

Vide (E)Sociālā atbildība (S)Pārvaldība (G)

Biznesa ietekme uz vidi:

  • Uzņēmuma klimata pēdas mērījums: dabas resursu (t.sk. CO2) uzskaite un patēriņš̌
  • Klimata mērķu noteikšana
  • Atbalsts stratēģijas izstrādē dabas resursu optimizēšanas jomā

 

Biznesa sociālā atbildība:

  • Esošās situācijas sociālās atbildības jomā izvērtēšana (ieskaitot darba apstākļu un darbinieku labbūtības   izvērtēšanas un sociālā ietekmes jomā) 
  • Sociālās ilgtspējas mērķu noteikšana
  • Atbalsts stratēģijas izstrādē sociālās ilgtspējas jomā 

 

Biznesa iekšejā pārvaldība:

  • Korporatīvas pārvaldības ietvara izvērtēšana
  • Atbalsts Iekšējās kontroles sistēmas izveidē vai pilnveidošanā
  • Risku pārvaldības plāna sagatavošana
  • ESG ziņojuma sagatavošana

 

Vai vēlies uzzināt vairāk par mūsu ilgtspējīgajām darbībām?

Pieredze

Nozares